Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Material till föräldrar som flytt med barn från Ukraina

Publicerad: 2022-03-17 08:50

Här finns material riktat till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barn som upplevt flykt. Tack vare sitt kontaktnät och tidigare erfarenheter av att arbeta med personer på flykt har Uppsala universitet snabbt kunnat sammanställa evidensbaserat material som översatts till ryska och ukrainska. Materialet kan delas ut till föräldrar för att ge dem enkla tips och råd under den första tiden efter flykten. Materialet är fritt att användas även i sociala medier.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023