Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Webbinarium: Så kan solceller och kulturvärden kombineras

Publicerad: 2021-08-13 10:16

Är det möjligt att installera solceller i miljöer med kulturvärden? Den 15 september kl. 9.00-10.30 anordnar vi på Energikontoret ett kostnadsfritt webbinarium på ämnet. Webbinariet riktar sig främst till solcellsleverantörer och andra som jobbar med solceller.

Betande får invid en markförlagd solcellsanläggning

 

Ur programmet: 

  • Jakob Ursing, Addsolar: Röda integrerade solceller i Malmö och varför integrerade solceller utnyttjar solelpotentialen bäst på kulturskyddade takytor.
  • Jennifer Welin, Örebro kommun: Bygglovsprocessens regler och lagar samt ­alternativa lösningar för solel på byggnader där en installation inte är lämplig.
  • Ingrid Westman, Friendly Building: Hur man anpassar arkitek­turen till solceller.

Anmäl dig här!

Vill inspirera och öka kunskapen

Med webbinariet vill vi öka deltagarnas kunskap om varför bevarandevärden är viktiga samt om hur bygglovsprocessen går till. Vi hoppas också inspirera till alternativa solcellslösningar på både befintlig och planerad bebyggelse.

Webbinariet anordnas inom projektet Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer. Projektet drivs av Energikontoret Region Örebro län och finansieras av Energimyndigheten.

Frågor om webbinariet besvaras av Felicia Elmström, utvecklingsledare solel. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023