Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Välkommen på poesifrukost!

Välkommen till frukost och världspremiär av dikthäftet Nod. Medverkande poeter från Örebro län läser upp sina dikter.

Wed 15 Jun 2022
08:00 - 10:30
Mon 13 Jun 2022
Scandic Grand, Fabriksgatan 21-23, Örebro

2021 utlystes en tävling för poeter där vinnarna fick framföra sitt bidrag på poesiscenen under Live at heart i Örebro. Dessa bidrag (och några till) har nu tryckts och den 15 juni sker det officiella släppet.

Vi bjuder på frukost och poesiuppläsning av medverkande poeter från länet.

Program

8.00 Frukost serveras

9.00 Poesiprogram

Anmälan

Anmäl dig senast 13 juni till linda.berg-ottoson@regionorebrolan.se

Målgrupp

Medlemmar i författarnätverket i Örebro län och andra intresserade

Arrangör

Litteratur i Örebro län, Region Örebro län