Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Analys och statistik

Rapporter och publikationer från Regional utveckling, Region Örebro län.

Interaktiv statistik

Hur många bor vi i länet, i din kommun? Hur har länets och våra kommuners befolkning utvecklats över tid och hur ser en möjlig framtida utveckling ut? Hur många har blivit varslade det senaste året och hur går arbetet med våra strukturfonder? Det är bara några av alla de frågor du själv kan ta fram svaret på genom vårt verktyg för interaktiv statistik.

Barn tar en en selfie.

Förutsättningar för länets barn och unga

Statistik om barn och ungas förutsättningar uppdelade i tre områden: Levnadsförhållande, Arbete och ekonomi samt Kultur och fritid. 

Händer bildar ett hjärta runt en bebis fötter.

Befolkningsstatistik Örebro län

Hur många barn föds det? Hur många bor vi i länet, i din kommun? Vart flyttar människor? Befolkningsstatistik för Örebro län.

Personer runt ett konferensbord

Kompetensförsörjning i Örebro län och Östra Mellansverige

Statstik kring kompetensförsörjning: efterfrågan, utbud och matchning samt prognoser.

Kvinna vid dator

Statistik näringsliv

Kunskapsunderlag om investeringar, antal startade företag och hur man mäter entreprenöriella individer.

Export och import av varor

Statistik om företags import och export av varor kan du i den här rapporten bryta ner på kommun, bransch, världsdel, land och antal företag.

Illustration där människor fyller en karta över Örebro län

Socioekonomisk analys av Örebro län

Statistik som belyser potentiella socioekonomiska skillnader mellan länets 180 demografiska statistikområden. Du kan zooma några lager djupare för att öka din förståelse.

Fyra personer på en byggarbetsplats. Alla har reflexväst och hjälm.

Statistik samhällsbyggnad

Statistik inom områdena energi, klimat, pendling, bredband och bostäder.

Varuleverans en person drar ut en transportbur med varor på lastbryggan på en lastbil.

Statistik där du följer varsel, konkurser och arbetslöshet

Följ utvecklingen i Örebro län och nationellt.

Svenska pengar

Uppföljning av finansiering - statligt anslag 1:1

Under anslag 1:1 ingår stöd till projektverksamhet och regionalt företagsstöd.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 14, 2024