Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Entusiastisk AI skriver poesi bättre än krönikor

Har du börjat labba med ChatGPT? När vi på Regional utveckling har testat har vi fått fina dikter, bra sammanfattningar och översvallande krönikor. Häromveckan var jag hos AI Sweden på Lindholmen Science Park i Göteborg. De jobbar med att ta fram en svensk version av ChatGPT.

Här kan du läsa både krönikan och en av de dikter som skapats av AI. Tills gänget på Lindholmen är klara håller jag nog fast vid människogenererade krönikor.

I dag startar vår kanal på Linkedin. Följ oss gärna där!

 

Trevlig läsning!

Petter Arneback Hjulström
regional utvecklingsdirektör 

Chat GPT:s förslag till krönika

Vi skickade texter, bildtexter och länkar i nyhetsbrevet och bad ChatGPT att formulera en krönika. Här är resultatet!

Kära läsare,

Det är med stor glädje och entusiasm jag välkomnar er till ännu en spännande utgåva av vårt regionalt utvecklingsnyhetsbrev. Maj månad har för oss inneburit en möjlighet att utforska olika aspekter av tillväxt och framsteg i Örebro län. Från exportstatistik till hållbara transporter, har vi varit engagerade i att främja en positiv utveckling för vår region. Låt oss ta en närmare titt på några av de intressanta ämnena vi har behandlat denna månad.

Vi börjar med att hylla framgångarna hos våra exportföretag. Genom en ny interaktiv rapport har vi fått insikt i företagens import och export av varor. Denna information ger oss möjlighet att analysera utvecklingen per kommun, bransch, världsdel, land och antal företag. Vi vet att ett välmående näringsliv är en viktig faktor för regionens framgång, och det är tydligt att företag som exporterar ofta är mer konkurrenskraftiga och lönsamma. Denna kunskap kommer att hjälpa oss att stödja och främja exportföretagen ytterligare.

Vi har även granskat befolkningsprognoser och sysselsättningsmönster fram till 2050. Även om befolkningen i Örebro län förväntas fortsätta att växa, ser vi en minskning av andelen arbetsföra personer. Samtidigt förväntas sysselsättningen och utbildningsnivån öka. Detta ger oss en inblick i de utmaningar och möjligheter vi står inför när det gäller att matcha arbetskraftens kompetens med framtidens krav. Genom att förstå dessa trender kan vi vidta åtgärder för att säkerställa en hållbar och välmående arbetsmarknad.

I vårt strävande efter framsteg och utveckling har vi även tagit upp betydelsen av de första tusen dagarna i ett barns liv för deras långsiktiga hälsa. Forskning visar att både genetiska och miljömässiga faktorer spelar en roll, och vi måste integrera denna kunskap i vår samhällsplanering och folkhälsoarbete. Genom att öka medvetenheten om dessa viktiga tidiga år kan vi skapa en grund för ett hälsosamt liv för våra barn och ungdomar.

Våra strävanden sträcker sig även till att främja hållbara trafiklösningar, särskilt för cyklister. Genom att besöka Oslo och utforska deras smarta trafiklösningar för cyklar har vi fått inspiration och kunskap som vi kan tillämpa här i Örebro län. Vi ser fram emot att implementera innovativa lösningar för att främja cykling som ett hållbart och effektivt transportsätt i vår region.

Denna månad firar vi också en viktig milstolpe. Det har gått 20 år sedan den första överenskommelsen om att stärka folkhälsan undertecknades. Genom samarbete mellan Region Örebro län, kommunerna, Örebro läns bildningsförbund och RF Sisu Örebro län har vi kunnat bekämpa barnfattigdom, förebygga fallskador hos äldre och motverka psykisk ohälsa hos unga tjejer. Vi är stolta över vad vi har uppnått hittills och ser fram emot att fortsätta främja folkhälsan i vår region.

Avslutningsvis är det glädjande att kunna meddela att flera projekt har beviljats medel för att stärka regionens tillväxt och hållbarhet. Genom investeringsbidrag till kommersiell service och initiativ för att främja fossilfria transporter visar vi vårt åtagande för att skapa en mer hållbar och framgångsrik region.

Som vi avrundar denna månads nyhetsbrev vill jag passa på att tacka er, våra engagerade läsare, för er ständiga support och intresse för regionens utveckling. Tillsammans kan vi fortsätta att bygga en framtid som är både blomstrande och hållbar för Örebro län.

Med vänliga hälsningar,

Petter Regional utvecklingskrönikör

ChatGPT:s poesi

Vi bad ChatGPT att beskriva rollen som regionalt utvecklingsansvarig som en dikt. Här är resultatet!

Vi söker alla en plats att kalla hem
En region att växa och drömma i
En plats där möjligheterna aldrig tar slut
Och där våra hjärtan slår i takt med livets rytmer

Men det kräver en kraft, ett ansvar
Att bygga upp och stärka vårt samhälle
Att lyfta upp och stödja varandra
Att forma en framtid som är hållbar och rättvis för alla

Vi har alla en roll att spela
För att ge vår region liv och livskraft
Att ta hand om och odla dess potential
Och se till att det blommar och frodas i all sin prakt

Så ta ditt regionala utvecklingsansvar
Och arbeta för en bättre morgondag
För vårt hem, vår plats och vår region
Så att den kan leva vidare i evighetens sång.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 30, 2023