Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vi hjälper dig att minska energikostnaderna

Som företagare har du stenkoll på din kärnverksamhet och hur du ska optimera den. Och precis som din verksamhet kräver expertkunskap, krävs det expertkunskap för att minska energianvändningen på er anläggning. Många företag kan enkelt sänka sin energianvändning med 10 procent. Det är där vi på Energikontoret Region Örebro län kommer in i bilden. Vi hjälper dig att hitta de små förändringarna som kan skapa stor skillnad.

Så går det till

Våra energiexperter från Energikontoret Region Örebro län besöker din anläggning för att hitta de första enkla energiåtgärderna. Efter besöket får ni tips på hur ni kan få ett mer systematiskt energiarbete på sikt.

Vad vinner du på detta?

Hela processen är helt kostnadsfri och kräver inget större åtagande från dig. Effekten av det här samarbetet blir att du sänker elkostnaderna på företaget. Du får ökad kunskap om energieffektivisering och ett långsiktigt energiarbete. Dessutom minskar du klimatutsläppen och miljö-profilerar ditt företag, vilket allt fler kunder tycker är viktigt.

Om Energikontoret Region Örebro län

Energikontoret Region Örebro län är en oberoende och offentligt ägd verksamhet som drivs utan vinstintresse. Vårt uppdrag är att nå det nationella målet med noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045, och vårt arbete finansieras av exempelvis EU, Energimyndigheten och våra ägarkommuner. Det betyder vi kan hjälpa dig utan kostnad och helt och hållet anpassa vår rådgivning och våra rekommendationer efter vad som passar just din verksamhet bäst. Energikontoret är en del av förvaltningen Regional utveckling, Region Örebro län.

Kontakta oss

Låt oss hjälpa dig att påverka din elanvändning inför vintern. Kontakta oss i dag så kommer vi igång!

Stefan Bernström

Utvecklingsledare energieffektivisering

Loggor.png

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2022