Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Gåvobok till alla nyfödda i länet

Publicerad: 2021-04-07 10:07

Med start i april i år får alla nyfödda barn i länet få en gåvobok vid sitt första besök på barnavårdscentralen. Projektet Bokstart Örebro län vänder sig till familjer med barn i åldern 0 till 3 år och vill uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnets närhet att läsa, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn.

Läsbild

Illustration: Moa Graaf

Alla barn i Örebro län får en gåvobok vid tre tillfällen när de besöker barnavårdscentralen (BVC); när barnet är nyfödd, 8 månader och 2,5 år.

- Att tidigt väcka intresse för litteratur och högläsning i kombination med att prata, rimma och sjunga med sitt barn är viktigt när det kommer till barnets språkutveckling, säger Eva Carlbom, utvecklingsledare bibliotek, Region Örebro län och projektledare för Bokstart Örebro län.

När gåvoboken delas ut kan också BHV-sjuksköterskan visa hur de vuxna kan samspela, kommunicera och läsa för barnet. Föräldern får också information om varför tidiga läsvanor gynnar barnets språkutveckling.

- Vi är så glada och stolta över ännu en läsfrämjande aktivitet som når alla barn i Örebro län. Förutom gåvoboken har vi i Bokstart Örebro län gemensamt arbetat fram fina affischer till väntrummen och ett kort med enkla tips på hur boken kan bli en del i barnets språkutveckling, säger Eva Carlbom.

Fakta

Gåvoböckerna bekostas av Barnhälsovården samt Biblioteksutveckling Region Örebro län. Bokstart Örebro län bygger på samverkan mellan Biblioteksutveckling Region Örebro län, Barnhälsovården, Logopedin på våra tre sjukhus i länet samt folkbiblioteken i Örebro läns 12 kommuner.

Genom de kommuner som bedriver egen samverkan med Bokstart eller liknande, når även Bokstart Örebro län familjecentralers öppna förskolor samt förskolorna.

Bokstartsprogram finns i närmare 30 länder och har pågått i Sverige sedan 2015.

Bokstart Örebro län finansieras av samverkansparterna samt Statens Kulturrådet.

Eva Bernsten Bang

Utvecklingsledare: Bibliotek

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023