Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vi gör så mycket rätt och ändå går det för långsamt

Publicerad: 2023-03-08 14:24

I nyhetsbrevet funderar Petter Arneback Hjulström om utvecklingen i vårt län. "Det bästa som hänt mig" så recenserar en testperson som fått trygghetskamera och fastighetsnätverket fick inspiration för att energieffektivisera.

Nyhetsbrev från Regional utveckling, mars 2023

 

Några av rubrikerna

Krönika Petter Arneback Hjulström: Vi gör så mycket rätt och ändå går det för långsamt

Jag sitter på analysdagen och klipper pilar för att skapa en bild över utvecklingen i vårt län. Vi lägger ut röda pilar för det som går åt fel håll, gröna för det som går åt rätt håll och fyller blädderblocket på bordet.

Min grupp har fått statistik om alla indikatorerna i utvecklingsstrategin och trots att vi gör så mycket rätt och bra är det många områden där utvecklingen går för långsamt eller åt fel håll för att vi ska nå målen. Visst vet vi hur det ser ut, men det där klippandet tillsammans med andra sätter sig ändå i kroppen. Tänk att det finns 4 500 ungdomar som varken studerar eller jobbar i Örebro län. Vad gör de på alla hjärtans dag när Partnerskapet för regional utveckling har sin analysdag?

Kraftsamlingar tema på analysdag

Barn och unga, inkludering och grön omställning – det är tre områden där länet behöver kraftsamla för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin. Den 14 februari bjöds alla organisationer i Partnerskapet för regional utveckling in till goda samtal om vilka insatser som behövs och hur vi kan samverka.

”Det här är det bästa som hänt mig”

InnoMera är en testbädd för välfärdsteknik som drivs av Regional utveckling och sex kommuner i länet. Flera kommuner är igång med sina tester. De testar just nu trygghetskameror, fåtöljer som ska ge ett ökat lugn, GPS-larm, läkemedelsautomater och appar som ska göra livet lättare för äldre och funktionsnedsatta i Örebro län.


En testperson i Askersund som fått testa trygghetskameror beskrev det som "Det här är det bästa som hänt mig".

Från energikris till handling

Höga energipriser och ett ökat fokus på robusta energileveranser präglar nyhetsrapporteringen. Hur påverkar det arbetet med att energieffektivisera? Under Fastighetsnätverkets årsstämma gav Pontus Halldin från WSP och Alexandra Nordvall från Epiroc sin bild av hur höstens prisförändringar påverkat deras organisaioner och Sverige.

Utmaningar med omställning av transportsystemet

Elektrifiering och omställning ökar behovet av ny elproduktion och elnät i hela Sverige. Energiföretagen har släppt en rapport och Martin Olin, strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet, kommer till infrastruktur- och transportdagen för att berätta om Energiföretagens funderingar kring hur vi lyckas med utmaningen, utifrån dagens regler och förutsättningar.

Program och anmälan (senast 8 mars) till infrastruktur- och transportdagen finns på utveckling.regionorebrolan.se 

Politiska remisser

Remisser hittar du på regionorebrolan.se/remisser. Vi har två som är ute nu:

  • Regional strategi för föräldraskapsstöd 2024-2030 i Örebro län till 12 maj 2023.
  • Regional kulturplan till 28 april 2023.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 mars 2023