Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vi gör så mycket rätt och ändå går det för långsamt

Jag sitter på analysdagen och klipper pilar för att skapa en bild över utvecklingen i vårt län. Vi lägger ut röda pilar för det som går åt fel håll, gröna för det som går åt rätt håll och fyller blädderblocket på bordet.

Min grupp har fått statistik om alla indikatorerna i utvecklingsstrategin och trots att vi gör så mycket rätt och bra är det många områden där utvecklingen går för långsamt eller åt fel håll för att vi ska nå målen. Visst vet vi hur det ser ut, men det där klippandet tillsammans med andra sätter sig ändå i kroppen. Tänk att det finns 4 500 ungdomar som varken studerar eller jobbar i Örebro län. Vad gör de på alla hjärtans dag när Partnerskapet för regional utveckling har sin analysdag?

 

Vi har bestämt oss för att kraftsamla kring tre områden:

  • Barn och ungas förutsättningar att möta sin framtid

Här bygger partnerskapet en plattform för samverkan. När vi samlar de goda krafter vi har, alla projekt och initiativ, kan vi få överhörning mellan våra vardagliga verksamheter, allt nytt som testas och lärdomar från forskning och experiment. Där kedjan är som svagast riskerar vi att tappa barnen så att de hamnar i organisatoriska mellanrum. En helhetssyn med barnets behov i centrum gör att vi inte släpper taget förrän någon annan säkert har tagit över ansvaret.

 

  • Ökad inkludering

I dag ser livssituationen olika ut beroende på var i länet du bor, vilken bakgrund och vilka socioekonomiska förutsättningar du har. Andelen utlandsfödda kvinnor som är sysselsatta är 20 procent lägre än för inrikesfödda män. Hur kan vi skapa en mer jämlik utbildningsnivå och öka delaktigheten i samhället? Vi tror att det är en viktig väg för en socialt hållbar utveckling.

 

  • Grön omställning

Om Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland behöver företag, myndigheter och organisationer ställa om. Samtidigt behöver den cirkulära ekonomin utvecklas. Örebro län har på många sätt goda förutsättningar för att minska sina utsläpp av växthusgaser och ställa om till fossilfritt till exempel genom elektrifiera tillverkning och transporter. Just nu är takten i omställningen för långsam för att vi ska nå målen. Hur ökar vi omställningstakten?

 

Efter analysdagen gör vi en översyn av beskrivningarna av våra kraftsamlingar för att de än i högre grad ska spegla de förflyttningar vi behöver göra tillsammans i vårt län. Tanken är att målbilderna i kraftsamlingarna ska ge energi åt utvecklingsarbetet.

 

Jag och Susanne Rosendahl, som är ansvarig för att hålla ihop arbetet med utvecklingsstrategin, ska träffa alla organisationer i Partnerskapet för regional utveckling för att samtala vidare om hur vi kraftsamlar tillsammans. Det är ett långsiktigt arbete och det är lätt att bli frustrerad över att vi inte har allt på plats och börjar jobba direkt. Därför är dagar som analysdagen viktiga. Dagar då vi påminns om allt det bra som görs för att stärka länet och skapa utvecklingskraft.

 

Senare i vår när våra analytiker bearbetar inspelen från analysdagen kommer vi att bjuda in till ett öppet RUS-forum där fler får ta del av läget i länet och arbetet framåt. Välkommen med då!

 

Petter Arneback Hjulström

regional utvecklingsdirektör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 mars 2023