Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Rapporter och dokument

Här hittar du Regional utvecklings rapporter och dokument.

Här hittar du rapporter från Regional utveckling

Diagram över varsel i Örebro län de senaste fyra åren. Två toppar syns tydligt: mars och sommaren 2020.

Öppet verktyg för statistik - ta fram egna grafer

Hur många bor vi i länet, i din kommun? Hur har länets och våra kommuners befolkning utvecklats över tid och hur ser en möjlig framtida utveckling ut? Hur många har blivit varslade under coronapandemin och hur går arbetet med våra strukturfonder? Det är bara några av alla de frågor våra interaktiva statistikrapporter kan svara på.

En gravid kvinna pryder omslaget på rapporten om befolkningsutvecklingen under cooronapandemin.

Befolkningsutvecklingen under pandemin

Inte sedan 2005 har länets folkökning under ett enskilt år varit lägre än 2020. Ett rimligt antagande är därför att coronapandemin har påverkat befolkningsutvecklingen markant genom en betydligt lägre folkökning under 2020.

En karta över Örebro län där socioekonomiska kluster markerats i olika färger.

Olika förutsättningar inom kommunerna

En klusteranalys målar upp en ögonblicksbild av vårt läns socioekonomiska landskap. Den belyser socioekonomiska skillnader både inom länet som helhet och inom kommunerna. Analysen uppdateras årligen. Finns även som interaktiv rapport.

Hur många bor vi i länet, i din kommun? Hur har länets och våra kommuners befolkning utvecklats över tid och hur ser en möjlig framtida utveckling ut? Hur många har blivit varslade under coronapandemin och hur går arbetet med våra strukturfonder? Det är bara några av alla de frågor våra interaktiva statistikrapporter kan svara på.

Statistikrapporterna är ett verktyg för att sprida kunskap om den regionala utvecklingen, så att du ska kunna få tillgång till fakta och statistik om vårt län och närområde. 

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, är en plattform för länets aktörer att utgå ifrån i det gemensamma arbetet framåt. Vi har tagit fram handlingsplaner inom RUS:ens prioriterade områden. De har områdets tre strategiska inriktningar som utgångspunkt, men bidrar till att nå fler av den regionala utvecklingsstrategins mål.
 
Samtliga handlingsplaner ska vara jämställdhetsintegrerade.

Biblioteksplan för Region Örebro län 2020-2023_reviderad-21 (pdf, 2018kB)
Bredband - regional handlingsplan 2018-2025 (pdf, 14776kB)
Civilsamhälle och social ekonomi - regional handlingsplan 2022-2025 (pdf, 988kB)
Digitalisering Handlingsplan (pdf, 411kB)
Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-2026 (pdf, 1263kB)
Energi- och klimatprogrammet, Örebro län, år 2021-2025 (pdf, 1056kB)
Energi- och klimatprogrammet, Örebro län, år 2021–2025, kortversion (pdf, 1796kB)
God jämlik och jämställd hälsa - regional handlingsplan 2019–2022 (pdf, 2854kB)
Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass - regional handlingsplan (pdf, 19951kB)
Innovationsstrategi Örebroregionen (pdf, 445kB)
Kommunal samverkan ehälsa - handlingsplan (-handlingsplaner/handlingsplan-kommunal-samverkan-ehalsa, 549kB)
Kompetensförsörjning - regional handlingsplan 2020-2024 (pdf, 5876kB)
Kulturplan 2020-2023_reviderad 2021 (pdf, 7981kB)
Kunskapslyft barn och unga - samverkansdokument 2016-2022 (pdf, 781kB)
Livsmedelskedjam i Örebro län - handlingsplan 2018-2023 (pdf, 901kB)
Länsplan för transportinfrastruktur 2018-2029 (pdf, 15345kB)
Mat för hälsa och hållbarhet - kortversion av livsmedelskedjan (pdf, 1275kB)
Näringsliv och entreprenörskap - handlingsplan 2018-2022 (pdf, 1641kB)
Regionala utvecklingsstrategi 2022-2030 beslutad 220428 (pdf, 7321kB)
Sammanhållen vård och omsorg - regional handlingsplan 2019–2022 (pdf, 3570kB)
Social välfärd - regional handlingsplan 2019–2022 (pdf, 2718kB)
Trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-2030 kortversion (pdf, 1537kB)
Trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-2030 (pdf, 8800kB)
Turism och Friluftsliv - handlingsplan 2018-2020 (pdf, 511kB)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 juli 2022