Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Rapporter och dokument

Här hittar du Regional utvecklings rapporter och dokument.

Hur många bor vi i länet, i din kommun? Hur har länets och våra kommuners befolkning utvecklats över tid och hur ser en möjlig framtida utveckling ut? Hur många har blivit varslade under coronapandemin och hur går arbetet med våra strukturfonder? Det är bara några av alla de frågor våra interaktiva statistikrapporter kan svara på. 

Statistikrapporterna är ett verktyg för att sprida kunskap om den regionala utvecklingen, så att du ska kunna få tillgång till fakta och statistik om vårt län och närområde. 

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, är en plattform för länets aktörer att utgå ifrån i det gemensamma arbetet framåt. Vi har tagit fram handlingsplaner inom RUS:ens prioriterade områden. De har områdets tre strategiska inriktningar som utgångspunkt, men bidrar till att nå fler av den regionala utvecklingsstrategins mål.
 
Samtliga handlingsplaner ska vara jämställdhetsintegrerade.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 juni 2021