Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Rapporter och dokument

Här hittar du Regional utvecklings rapporter och dokument.

Hur många bor vi i länet, i din kommun? Hur har länets och våra kommuners befolkning utvecklats över tid och hur ser en möjlig framtida utveckling ut? Hur många har blivit varslade under coronapandemin och hur går arbetet med våra strukturfonder? Det är bara några av alla de frågor våra interaktiva statistikrapporter kan svara på. 

Statistikrapporterna är ett verktyg för att sprida kunskap om den regionala utvecklingen, så att du ska kunna få tillgång till fakta och statistik om vårt län och närområde. 

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, är en plattform för länets aktörer att utgå ifrån i det gemensamma arbetet framåt. Vi har tagit fram handlingsplaner inom RUS:ens prioriterade områden. De har områdets tre strategiska inriktningar som utgångspunkt, men bidrar till att nå fler av den regionala utvecklingsstrategins mål.
 
Samtliga handlingsplaner ska vara jämställdhetsintegrerade.

Bredband - regional handlingsplan 2018-2025 (pdf, 14776kB)
Civilsamhälle och social ekonomi - handlingsplan 2018−2021 (pdf, 12906kB)
Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-2026 (pdf, 1263kB)
Energi- och klimatprogrammet, Örebro län, år 2021-2025 (pdf, 1056kB)
Energi- och klimatprogrammet, Örebro län, år 2021–2025, kortversion (pdf, 1796kB)
God jämlik och jämställd hälsa - regional handlingsplan 2019–2022 (pdf, 2854kB)
Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass - regional handlingsplan (pdf, 19951kB)
Innovationsstrategi Örebroregionen (pdf, 445kB)
Kommunal samverkan ehälsa - handlingsplan (-handlingsplaner/handlingsplan-kommunal-samverkan-ehalsa, 549kB)
Kompetensförsörjning - regional handlingsplan 2020-2024 (pdf, 5876kB)
Kulturplan 2020-2023 (-handlingsplaner/kulturplan-2020-2023, 23495kB)
Kunskapslyft barn och unga - samverkansdokument 2016-2022 (pdf, 781kB)
Livsmedelskedjam i Örebro län - handlingsplan 2018-2023 (pdf, 901kB)
Länsplan för transportinfrastruktur 2018-2029 (pdf, 15345kB)
Mat för hälsa och hållbarhet - kortversion av livsmedelskedjan (pdf, 1275kB)
Näringsliv och entreprenörskap - handlingsplan 2018-2022 (pdf, 1641kB)
Sammanhållen vård och omsorg - regional handlingsplan 2019–2022 (pdf, 3570kB)
Social välfärd - regional handlingsplan 2019–2022 (pdf, 2718kB)
Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län - Regional utvecklingsstrategi 2018–2030 (pdf, 3201kB)
Trafikförsörjningsprogram 2016 (pdf, 10272kB)
Turism och Friluftsliv - handlingsplan 2018-2020 (pdf, 511kB)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 november 2021