Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

GIS och kartor

Här hittar du vår webbkarta med statistik för befolkning och hushåll, kulturella mötesplatser samt spår och leder. Du kan även få fram länets socioekonomiska kluster och titta på hur många skolor det finns i områden med många i åldern 0-19. Vill du byta karta har du en mapp till höger på kartan.

Här finns kartor som beskriver pendling inom, till och från Örebro län.

Kartan visar pendlingsflöden mellan kommunerna i Örebro län år 2021. Pendlingsflödena avser personer som har sitt arbetsställe i en annan kommun än den de är folkbokförda i. Kartan visar flöden som överstiger 100 personer per dag.

Pendling inom Örebro län

Pendling inom Örebro län.

Kartan visar pendlingsflöden mellan kommuner i Örebro län och kommuner utanför länet år 2021. Pendlingsflödena avser personer som har sitt arbetsställe i en annan kommun än den de är folkbokförda i. Kartan visar flöden som överstiger 100 personer per dag.

Pendling till kommuner utanför Örebro län

Pendling till kommuner utanför Örebro län.

Kartan visar samtliga pendlingsflöden inom, mellan och ut från kommuner i Örebro län till andra kommuner i landet. Pendlingsflödena avser personer som har sitt arbetsställe i en annan kommun än den de är folkbokförda i. Kartan visar flöden som överstiger 100 personer per dag.

Karta som beskriver all pendling inom, till och från Örebro län.

Bildtext

Karta

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 februari 2024