Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Stöd att söka - Utvecklingsmedel folkbibliotek

Utvecklingsmedel till folkbibliotek ska stimulera och stödja utveckling av Örebro läns folkbibliotek utifrån prioriteringar och mål i kulturplanen och biblioteksplanen.

Kontakte

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Freitag, 27. Januar 2023