Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Är du konstnär och vill arbeta med offentlig konst?

Region Värmland och Region Örebro län genom bild- och formområdet bjuder in dig som är konstnär till en utbildning för att stärka dina kunskaper inom området offentlig konst. Vill du arbeta med konstnärliga gestaltningsuppdrag då är det här en kurs för dig.

mån 14 dec 2020
09:00 - 16:00
Digitalt via Zoom

Vill du lära dig om hur vägen till ett skissförslag och ett uppdrag går till? Hur upphandlingsförfarande går till (LOU), budgetarbete, genomförandefas, avtal, portfolio, samverkan i byggprocessen och förvaltningsfrågor?

Det här är en kurs med praktiska exempel och workshops varvat med föreläsningar inom olika kompetenser. Från beställarled till projektledare och konstnärer som arbetar med offentlig konst.

Kursledare

Artplatform: Åsa-Viktoria Wihlborg VD, My Draiby projektledare, Adam Wallenberg konstpedagog, filosofisk praktiker och konstnär och Sara Rossling konstkonsult och curator samt Molly Sjögren, arkitekt och konstvetare.

Artplatform har under 20 år arbetat med konst i offentliga och semi-offentliga rum genom projektledning och produktion, och genom att skapa goda förutsättningar för att ta fram konst som kvalitetsmässigt och långsiktigt lämpar sig för det specifika sammanhanget.

Antal platser

10 konstnärer från Värmland och 10 konstnärer från Örebro. Du som söker ska vara boende i något av länen och vara professionell samt verksam inom bild och formområdet.
Får vi fler sökande än platser kommer motiveringen i ansökan vara utslagsgivande för att få en plats. Se urvalskriterier i slutet av inbjudan.

Tid

Kursen ges vid tre tillfällen via den digitala plattformen Zoom.

 • måndag 14 december 2020
 • måndag 18 januari 2021
 • måndag 15 februari 2021

Alla dagar kl. 09.00 – 16.00.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Men vi debiterar en deltagaravgift på 700 kr vid utebliven deltagande, som inte meddelas senast 2 dagar innan startdatum av kursen.

Kursens omfattning

Utbildning, i form av föreläsningar, workshops och studiebesök. Även hemuppgift kan komma att bli aktuellt i form av förberedelser.

Dag 1

 • Upphandling LOU och offentlig konst
 • Juridiska och ekonomiska förutsättningar - rättigheter och skyldigheter.
 • Budgetarbete
 • Avtal med uppdragsgivare, underkonsulter/underleverantörer

Dag 2

 • Hur kan en konstnär presentera sitt arbete (ex. portfolio)
 • Hur gör man en ansökan för ett uppdrag
 • Skissuppdrag

Dag 3

 • Samhällsbyggnad från vision till verklighet
 • Samverkan i byggprocesser
 • Genomförandefasen
 • Förvaltningsfrågor
 • Utmaningar och frågor som ofta uppstår mellan olika parter i arbetet med den offentliga konsten
 • Studiebesök på arbetsplats: Vi besöker en byggarbetsplats eller får en föreläsning via zoom av projektledare, tjänsteperson från kommunen. Samt möjlighet att träffa platschef (entreprenör) för genomgång av säkerhet, och ansvar mm.

Varmt välkomna med er ansökan!

Senaste ansökningsdatum

3 december 2020. Besked om antagning ges den 8 december.

Urvalet av deltagare till kursen görs utifrån följande kriterier

Ansökan bedöms utifrån nedanstående kriterier som är baserade på Sveriges Konstföreningar och Statens kulturråds kriterier för att erhålla utställningsersättning:

Har du examen från högre konstnärlig utbildning vid högskola/universitet eller jämförbar utländsk utbildning är du direktkvalificerad. Hit räknas konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, Konstfack i Stockholm, Högskolan för design och konsthantverk (HDK) och Högskolan för fotografi och film (HFF) i Göteborg.

Om du saknar högre konstnärlig utbildning ska du uppfylla minst 3 av nedanstående 6 punkter.

Konstnären ska

...ha genomfört separat utställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden konstutställningsverksamhet.
...ha deltagit i samlingsutställning på konsthall eller konstmuseum.
...ha utfört offentligt utsmyckningsuppdrag eller erhållit pris i jurybedömt tävlingssammanhang.
 ... i egenskap av konstnär ha erhållit, stipendium från statliga organ, landsting eller kommun.
 ...på annat sätt än vad som anges i punkterna 1–5 ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, såsom konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans rörande det konstnärliga området.

Konstverk av konstnären ska ha inköpts av inköpskommitté tillhörande stat, landsting/region, kommun eller museum.