Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Dialog: Ny kulturplan 2024-2027

Nuvarande kulturplan slutar gälla 2023 och nu pågår arbetet med att ta fram en ny. Du som arbetar med kultur kan vara med och påverka! Välkommen till ett dialogmöte den 1 juni.

ons 01 jun 2022
16:00 - 18:30
tis 24 maj 2022
Digitalt via Zoom

Välkommen till ett digitalt möte där du har möjlighet att komma med dina synpunkter inför Örebro läns nya kulturplan!

Läs mer om arbetet med att ta fram en ny kulturplan.

Syfte och målgrupp

För att möta de behov som finns i länet och skapa delaktighet tar Region Örebro län fram kulturplanen i dialog med dig som påverkar länets kulturliv i ditt yrke eller genom ideellt arbete. Exempelvis som

  • professionell kulturskapare eller annan kulturaktör (offentligt finansierad, som egen företagare inom kulturella kreativa näringar, kulturpedagog, inom museum, arkiv eller Länsstyrelsen)
  • tjänsteperson inom någon av länets kommuner (på en förvaltning, inom bibliotek, kulturskola, arrangörsverksamhet eller liknande)
  • representant för en kulturförening, ett studieförbund eller folkbildningen
  • utbildningsanordnare (universitet, folkhögskola, gymnasium eller annan utbildning)

När och var?

Mötet hålls digitalt via Zoom den 1 juni klockan 16.00-18.30 (inklusive paus).

Sista anmälningsdag är förlängd till den 24 maj.

OBS! Erbjudandet om att de 100 först anmälda får en goodiebag gällde fram till den 8 maj.

Upplägg och resultat

Dialogmötet blandar information, gruppsamtal och dina inspel utifrån frågeställningar kopplade till kommande kulturplan.

I gruppsamtalen fokuserar vi på de olika kulturområdena. I anmälan väljer du vilket kulturområde du är intresserad av att framföra synpunkter kring. Flera personer från samma organisation kan delta på dialogen. Om ni önskar kan ni isåfall välja att delta i olika gruppsamtal.

Vi kommer att använda ett digitalt enkätverktyg för att samla in och sammanställa alla svar.

Synpunkter från dialogen kommer att analyseras och sammanställas. Resultatet presenteras i sammanfattande dokument som publiceras på webben. Inkomna synpunkter anonymiseras och kommer inte kunna kopplas till en enskild person eller organisation.

Instruktioner

Vi kommer använda oss av Zoom för dialogen. Zoom är ett gratis webbaserat konferensverktyg. Om du inte redan har Zoom kan du ladda ned det här: zoom.us/download

Vi rekommenderar att du använder dator för mötet, eftersom det kommer att underlätta när du ska skriva in dina svar.

Har du frågor?

Har du frågor om dialogen? Kontakta Josephine Hedlund.