Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Digital lansering Nya Erasmus+

I samband med att den nya programperioden startar bjuder Universitets- och högskolerådet (UHR), tillsammans med MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, in till en digital lansering av nya Erasmus+. Eventet vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om den nya programperioden och dess möjligheter.

fre 19 mar 2021
09:00 - 12:00
Digitalt

Under förmiddagens program varvas inspiration och aktuella spaningar med intressanta panelsamtal och projektexempel. Självklart ges du även en inblick i vad som är nytt och vilka möjligheter det finns inom nya Erasmus+. Hur lyckas du och din verksamhet med internationella utbyten och samarbeten – och med vilka effekter för unga och samhället i stort?

Lanseringseventet pågår live mellan klockan 9-12 fredag 19 mars och modereras av Linus Wellander, MUCF, samt presenteras av Maria Linna Angestav, tf generaldirektör UHR och Lena Nyberg, generaldirektör MUCF.

Talare

Anna Ekström, Utbildningsminister

Mariya Gabriel, EU-kommissionär för områdena innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

Per Grankvist, journalist, författare och folkbildare

Carola Gunnarsson, förste vice ordförande i SKR:s styrelse samt internationell talesperson för Europas kommuner och regioner

Daniel Silander, docent i statsvetenskap, Linnéuniversitetet samt representant för RAY-nätverket

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet

Välkommen ny som erfaren Erasmus+-deltagare!