Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För arrangörer av scenkonst: Utbudsdag 2022

Lördagen den 5 februari 2022 är Sveriges största utbudsdag för scenkonst tillbaka – Utbudsdag 2022. Platsen är som tidigare CuLTUREN i Västerås.

lör 05 feb 2022
11:00 - 19:00
sön 19 dec 2021
Culturen i Västerås, Sintervägen 6

Observera att vid händelse av skärpta restriktioner eller eventuell nedstängning av samhället på grund av pandemin så ställs evenemanget in och vi hänvisar då till information om de utvalda föreställningarna på Scenkonstportalen.

Praktisk information om anmälan

Avgift

Deltagaravgiften per person är 600 kr inkl moms (480 kr exkl. moms) för dig från en ideell arrangörsförening, tjänstepersoner betalar 1250 kronor (1000 kr exkl. moms) – då ingår måltider och kaffe. Fakturorna skickas ut i början av januari. Det är viktigt att ni fyller i rätt faktureringsadress. Om arrangemanget ställs in med kort varsel, återbetalas deltagaravgiften.

Vaccinationsbevis

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förutsätter: Att du som besöker oss och är över 18 år, är fullt vaccinerad mot covid-19 och kan uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis samt giltig legitimation. Att du stannar hemma vid symptom på luftvägsinfektion. Du som vill förbereda dig inför besöket rekommenderas att redan nu beställa ditt vaccinationsbevis.

Anmälan

Görs här via hemsidan och är bindande. Anmälan är öppen mellan 1-19 december 2021. Det är bra om en person anmäler samtliga deltagare från er förening. Kom ihåg att den som anmäler behöver känna till om ni behöver specialkost och om ni vill åka buss. Och ni som vill delta på utbudsdagen ska kunna uppvisa giltigt vaccinationsbevis!

Sista anmälningsdag är 19 december, men anmälan stängs om det blir fullt innan dess. Att anmälan är bindande betyder att om ni uteblir eller får förhinder återbetalas inte avgiften.

Bussresa

Ange i anmälningsformuläret om ni önskar åka med gemensam buss. Buss är bara valbar i vissa regioner.

Praktisk information om utbudsdagen

Allmänt

Utbudsdagen på CuLTUREN i Västerås inleds kl 11.00 med en gemensam invigning. Därefter vidtar gruppernas respektive presentationer av föreställningar i de olika teaterlokalerna/boxarna. Det är kortare utdrag som presenteras – inte hela föreställningar. Det blir sedan avbrott för lunch och eftermiddagskaffe. Dagen avslutas vid 19-tiden med en enklare macka & dryck.

Hur går du tillväga på plats?

Du väljer fritt under dagen vilka presentationer som du vill se på – men kom ihåg att det kan bli fullt i vissa lokaler. Eftersom det är 4 – 5 parallella föreställningar som visas är det alltid en god idé att ni delar upp er och går på olika presentationer för att täcka in så mycket som möjligt.

Mat under dagen

Eftersom det är många som ska äta och utrymmet är begränsat kommer vi att dela in er i olika matlag på lunchen. Mer information om detta får ni med e-postutskicket veckan före utbudsdagen.

Har du frågor om utbudsdagen?

Kontaka teaterkonsulent Lena Backlund, Riksteatern i Örebro län.

Arrangörer

RIKSTEATERN MELLANSVERIGE

Regionala Riksteaterorganisationer i Gävleborgs, Uppsala, Stockholms, Gotlands, Sörmlands, Östergötlands, Örebro, Värmlands, Dalarnas och Västmanlands län

BYGDEGÅRDARNA

Bygdegårdarnas Riksförbund

Utbudsdag 2022 i Västerås, lördag 5 februari. Logotyper: Riksteatern mellansverige och Bygdegårdarnas Riksförbund

Kontakter

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater