Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För bibliotekspersonal: Visning av Litteraturkartan

Välkommen till en digital visning av Litteraturkartan! Kartan visar platser i länet med litterär anknytning och är gratis att använda. Den lanserades under Litteraturens lördag i november 2023. Du får chans att ställa frågor och tips om hur ni på ett bra sätt kan länka till den från era egna webbplatser.

mån 18 mar 2024
08:30 - 09:30
Sista anmälningsdag -
ons 13 mar 2024
Digitalt via Teams

Litteraturkartan • regionorebrolan.se

Du kommer att få en visning av litteraturutvecklare Johanna Berglund och kulturstrateg Petra Jansson som har arbetat med framtagandet av kartan.

Målgrupp

Personal på folkbiblioteken i Örebro län

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 13 mars via anmälningslänk.

Du får en länk till mötet några dagar innan visningen.

Kartbild Örebro län med platser som är omskrivna i litteraturen utmarkerade

Kontakter