Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För folkbibliotek: Digiteket på turné

Chefer och medarbetare på länets folkbibliotek är välkomna till en heldag med Christoffer Krämer och Digitekets redaktion. Dagen handlar om Digitekets funktioner, delakulturen och den nya plattformen som ska lanseras våren 2023. Det finns två platser per bibliotek. Anmäl dig senast den 27 mars!

ons 26 apr 2023
09:00 - 16:30
Sista anmälningsdag -
mån 10 apr 2023
Conventum konferens, Örebro. Lokal: Handsmakaren

Inbjudan till workshop Digiteket.pdf

Läsfrämjandelyftet har väckt många frågor på folkbiblioteken. Digitekets redaktion är nu ute i landet för att informera och inspirera hur just Digiteket kan vara användbart.

På Digiteket ska material om läsfrämjande i olika former nu finnas tillgängligt tillsammans med material om den digitala verksamheten. Redaktionen berättar vad det kommer att innebära.

Anmälan

OBS! Anmälningstiden är förlängd! Anmäl dig senast den 10 april.

Dela och lär

Under eftermiddagen blir det workshop där alla får chansen att diskutera och ta del av varandras erfarenheter ute i länet

Efter önskemål kommer vi även fördjupa oss i spel på bibliotek. Här kommer Digitekets redaktion visa på möjligheterna biblioteken har rörande interaktiv media.

Digitekets mål är att sänka trösklarna och få fler att dela. Workshopen blir ett sätt för redaktionen att inventera vad det finns för behov men också vilka styrkor och kunskaper som redan finns.

Digiteket vill att ni med era kollegor tänker på följande inför workshopen:

  • Vilka läsfrämjande projekt, utvärderingar eller annat liknande material som redan gjorts tycker du borde få större spridning genom Digiteket?
  • Vad finns behov av? Vilka läsfrämjande lärresurser vill ni se på Digiteket?
  • Vilka läsfrämjande insatser har ni själva på gång? Är detta något som borde få större spridning genom Digiteket?

Kontakter