Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För folkbibliotek: Föreläsning om nationella minoriteter - Judar och jiddisch

Välkommen till föreläsningsserien "En prioriterad grupp?". Under våren 2023 finns möjligheten för personal på folkbiblioteken och andra intresserade att fylla på med inspiration och kunskap om Sveriges fem nationella minoriteter. Föreläsningarna kommer att teckentolkas.

tis 14 mar 2023
09:00 - 10:00
Digitalt via Zoom
Sista anmälningsdag -
fre 03 mar 2023

Anmälan och kostnad

Föreläsningarna är kostnadsfria.

Anmäl dig via det digitala anmälningsformuläret och ange vilken/vilka föreläsningar du vill delta i.

En vecka innan föreläsningen får du en länk till föreläsningen via e-post.

Målgrupp

All personal på folkbiblioteken i Örebro län och andra intresserade.

Om de fem fristående föreläsningarna

Tornedalingar och meänkieli - 24 januari

Lars Elenius, professor emeritus vid Luleås tekniska universitet kommer att beskriva tornedalingarnas historia med fokus på skol- och språkpolitiken fram till nutid. Han kommer lyfta de kriterier som gjorde att Tornedalingarna till slut erkändes som en nationell minoritet.

Lars är även medlem i sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset och kommer att dela med sig av olika aspekter från deras arbete. Kommissionens arbete pågår till 2023.

Datum och tid

Tisdag 24 januari 2023 kl 09:00-10:00.

Anmäl dig senast 13 januari

Sverigefinnar och finska - 8 februari

Leena Huss, professor emerita, Uppsala universitet. Leena är speciellt intresserad av språksociologiska frågor så som flerspråkighet hos individen såväl som i samhället samt revitalisering av minoritetsspråken i Sverige och på andra håll.

Datum och tid

Onsdag 8 februari 2023 9:00 – 10:00.

Anmäl dig senast 27 januari

Judarna och jiddisch - 14 mars

Tredje föreläsningen fokuserar på judarna och språket jiddisch. Här föreläser Sharon Vos, ledamot i styrelsen för judiska ungdomsförbundet.

Datum och tid

Tisdag 14 mars 2023 9:00 – 10:00.

Anmäl dig senast 3 mars.

Romerna och romani chib - 29 mars

Fjärde föreläsningen fokuserar på romerna och språket romani chib. En representant från den romanska kvinnorrättsorganisationen Trajosko Drom ger delar med sig av sin erfarenhet och kunskap om den romska kulturen i Sverige. Organisationen arbetar med rättighetsfrågor, inkludering och social utveckling för den romska minoriteten.

Datum och tid

Onsdag 29 mars 2023 9:00 – 10:00.

Anmäl dig senast 20 mars

Samerna och det samiska språket - 18 april

Den femte och sista föreläsningen sätter fokus på urfolket samerna och det samiska språket. Johannes Heinonen Rimpi är ordförande i sametingets ungdomsförbund.

Datum och tid

Tisdag 18 april 2023 9:00 – 10:00.

Anmäl dig senast 7 april

Arrangörer

Föreläsningsserien arrangeras av Biblioteksutveckling, Region Örebro län i samarbete med representanter från folkbiblioteken.

Kontakt

Illustration med symboler för de fem nationella minoriteterna

Illustration från Kungliga biblioteket