Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Samhällssamtal: Från utanförskap till inkludering genom samverkan och utbildning

Nu är det dags för nästa Samhällssamtal. Äntligen blir det en fysisk träff och den genomförs i samband med Finsammässan på Conventum i Örebro. Var med och lyssna till ett gott exempel på samverkan mellan sektorer och delta tillsammans med en panel i ett samtal om att gemensamt lösa samhällsutmaningar.

mån 24 okt 2022
14:30 - 16:00
Sista anmälningsdag -
mån 10 okt 2022
Conventum Club 700, Olof Palmes torg 1, Örebro

Inbjudan och Program Finsammassa 221024.pdf

Anmälan

Anmäl dig senast den 10 oktober.

Målgrupp

Aktörer inom arbetsrehabilitering, civilsamhället och övrigt intresserade.

Om Samhällssamtalen

  • Samhällssamtalet arrangeras av organisationer i samverkan inom ramen för Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.
  • Samhällssamtalet är avsett att vara en mötesplats för det offentliga, företag och civilsamhälle där vi tillsammans fokuserar och identifierar
    aktuella samhällsutmaningar utifrån våra respektive kunskaper och perspektiv.
  • Samhällssamtalet ska utgå från reella behov samt ha en stark koppling till användare.
  • Samhällssamtalet är en grund för att bygga nätverk, skapa allianser, utveckla samverkansprojekt och ta till vara idéer som är till nytta
    för medborgare och samhället i stort.
Glada människor runt ett bord i en möteslokal