Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hur hjälps vi åt för att fler unga ska få gymnasiebehörighet?

Vad krävs för att vi bättre ska kunna växla upp våra gemensamma resurser för att stärka barnens möjligheter att nå skolans mål? Över 20 procent av länets niondeklassare saknar behörighet till gymnasiet. I hela Sverige är siffran cirka 15 procent. Välkommen att ta del av goda exempel att inspireras av, samtala om hinder och skapa samverkan för att lösa denna samhällsutmaning.

tor 01 jun 2023
09:00 - 12:00
City konferenscenter, Klostergatan 23 Örebro
Sista anmälningsdag -
ons 17 maj 2023

Samhällssamtal 1 juni 2023.pdf

Målgrupp

Vi välkomnar deltagare från såväl offentlig som privat sektor, skolor samt idéburna och ideella organisationer.

Upplägg

Vi varvar programpunkter med gruppsamtal där vi blandar målgrupper. Vårt mål är att skapa action, startskott för nya samarbeten och i förlängningen bättre förutsättningar för våra unga i länet.

Tider

09.00-09.30 Fika, mingel och registrering
09.30-12.00 Program

Moderator

Maria Widar, Maria Widar kommunikation

Arrangörer

Samhällssamtalet arrangeras av Coompanion Mälardalen och Partnerskapet för sociala innovationer på uppdrag av Region Örebro län

Om Samhällssamtalen - social innovation i teori och praktik

  • Samhällssamtalet är en mötesplats för civilsamhället, det offentliga och företag där vi tillsammans fokuserar och identifierar aktuella
    samhällsutmaningar utifrån våra respektive kunskaper och perspektiv.
  • Samhällsamtalet är en grund för att bygga nätverk, skapa allianser, utveckla samverkansprojekt och ta till vara idéer som är till nytta
    för medborgare och samhället i stort.
Glada människor runt ett bord i en möteslokal