Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Informationsträff: Sociala företag - vad är det och varför är de viktiga?

Under 2021 – 2022 arrangeras Samordningsträffar i Örebro län med syfte att stärka det sociala företagandet i länet. Träffarna genomförs i samverkan mellan Region Örebro län och Coompanion och målet är att totalt åtta träffar ska genomföras.

tis 08 mar 2022
10:00 - 12:00
Sista anmälningsdag -
mån 07 mar 2022
Digitalt via Zoom

Inbjudan till infoträff om sociala företag 8 mars 2022.pdf

Politiskt antagna policys och inriktningar vet vi av erfarenhet är en mycket viktig faktor för att sociala företag ska kunna utvecklas och bidra till att göra den samhällsnytta som är den grund det sociala förtegandet bygger på.

Vid denna första träff berättar SKR om deras syn på sociala företag och vi kommer att höra en kommun berätta om hur de ser på nyttan av sociala företag.

Målgrupp

Politiker på kommunal och regional nivå.

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till Isabel Suarez på Coompanion senast den 7 mars. Du får en Zoom-länk till mötet efter att du anmält dig.

Vill du veta mer om samordningsträffarna, kontakta Isabel Suarez på via e-post eller ring 070-209 05 20.

Program 8 mars

10.00 -10.05 Inledning

Anders Johansson, Coompanion Mälardalen är verksamhetsledare för Coompanion Mälardalen och har mångårig erfarenhet av sociala företag.

10.05-10.20 SKR:s utvecklingsnätverk om socialt företagande

Åsa Bengtsson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är projektledare för SKR:s utvecklingsnätverk om kommuners samverkan med sociala företag.

10.20-10.45 Vad är socialt företagande?

Anders Bro Region Örebro län och Sveriges Kommuner och Regioner är författare till SKRs handbok om kommuners och regioners samverkan med sociala företag samt ingår som sakkunnig i projektstaben för SKR:s utvecklingsnätverk om socialt företagande. Han är också utvecklingsledare inom Region Örebro Län med särskilt fokus på social ekonomi.

PAUS

11.00-11.20 Så samverkar vi i Tierps kommun med sociala företag

Linda Melander, Tierps kommun, är näringslivssamordnare och lokal projektkoordinator för Tierps kommun inom ramen för SKR:s utvecklingsnätverk om socialt företagande.

11.20-11.35 Regional webbplattform för sociala företag

Johan Larsson Coompanion och Mona Hedfeldt, Region Örebro län
Coompanion har på uppdrag av Region Örebro län tagit fram och lanserat en plattform för sociala företag i Örebro län. Johan och Mona berättar om bakgrunden till självklart.nu och hur plattformen är uppbyggd.

11.35-12.00 Diskussion och avslutning

Välkommen till informationsträff om Sociala företag - vad är det och varför är de viktiga?