Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Inspirationsträff Kultur och hälsa

Välkommen till en inspirerande förmiddag tillsammans med nätverket för Kultur och hälsa i Örebro län. Forskning visar att kulturinsatser kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet vid en rad olika tillstånd. En kulturunderstödd vård är därför en viktig pusselbit som kan bidra till en mer effektiv och personcentrerad vård och omsorg.

tor 16 nov 2023
09:00 - 12:00
Conventum, Olof Palmes Torg 1, Örebro
Sista anmälningsdag -
mån 06 nov 2023

Målgrupp

Nätverket Kultur och hälsa samt aktivitets-samordnare/ansvariga och övriga intresserade av programmets innehåll

Kostnad och anmälan

Träffen är kostnadsfri. Anmäl dig senast den 6 november.

Program

9.00-9.30 Drop-in fika
9.30-9.40 Välkomna och presentation
9.40-10.20 Varför är kultur viktigt? Vad kan kultur bidra med?
Malin Anclair, lektor i klinisk psykologi, PhD, leg psykoterapeut
10.20-10.40 Dans för personer med kognitiv svikt.
Monica Ragnarsson, sjuksköterska och danspedagog.
10.40-10.50 Paus
10.50-11.20 Exempel från Karlskoga – Utveckling och implementering av kultur på en organisatorisk nivå, utmaningar och möjligheter!
Nina Bäckman, aktivitetssamordnare, Socialförvaltningen.
11.20-11.45 Erfarenhetsutbyte – Hur arbetar vi för att skapa hållbarhet och kontinuitet för äldres tillgång till kultur inom vård och omsorg i länet?
Anette Granberg, utvecklingsledare Kultur och hälsa
11.45-12.00 Sammanfattning och avslut
12.00-13.00 Gemensam lunch

 

På bilden från vänster. Ethel Fredin, AnnCharlotte Winkler, Ing-Britt Johansson och Kertu Pettersson. Dans i Kumla.

Kontakter

Anette Granberg

Utvecklingsledare: Kultur och hälsa, Samverkan och implementering