Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kreativa medskapande möten i Zoom

För teaterföreningar och andra ideella arrangörer (bygdegårdar och andra lokalhållare): om att ha kreativa medskapande möten i det digitala mötesverktyget Zoom.

mån 19 apr 2021
17:30 - 20:30
Digitalt via Zoom

Fokus för kursen är att ge kunskap om hur man har och leder kreativa medskapande digitala möten i verktyget Zoom. Vi går även igenom en del tekniska inställningar för Zoom samt hur man använder Miro - en mer avancerad digital whiteboard.

Målgrupp

Teaterföreningar och andra ideella arrangörer (bygdegårdar och andra lokalhållare). Max 24 deltagare. I mån av plats är även andra intresserade välkomna att delta.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Uteblivet deltagande faktureras med 200 kronor.

Sista anmälningsdag är den 12 april

Anmälan är bindande. Länk till mötet kommer att skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdagen.

Kursinnehåll

  • Arbeta i flera program
  • Göra avancerade inställningar i Zoom och schemalägga möten
  • Introduceras i användning av Miro, en digital whiteboard och samarbetsplattform (en länk till Mirotavla skickas ut i förväg)
  • Introduceras i övningar som får mötesdeltagare mer delaktiga och medskapande
  • Planlägga en mötesstruktur

Kursen är upplagd som en workshop. Det vi går igenom kommer deltagarna sedan att få prova på själva i smågrupper. Kursledaren finns med som handledare hela tiden. Det kommer också att finnas mycket utrymme för frågor och feedback.

Om kursledaren Urban Norlander

Kursledare är Urban Norlander, Norlander Dialog, från Hammarö. Under många år arbetade Urban på region Värmland med UKM och kultur i skolan. Inom teatern har han lång erfarenhet som skådespelare och regissör, men även av psykodrama coaching, processledning, mötesfacilitering och handledning.

Senaste året har Urban fokuserat på att vidareutbilda sig i och arbetat med mötesfacilitering online, då främst i verktyget Zoom.

Arrangör

Riksteatern Örebro län i samarbete med Teater i Örebro län/Region Örebro län

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater