Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Digital kunskapsdag om kulturella och kreativa näringar

Digital kunskapsdag om utveckling av kulturella och kreativa näringar (KKN). För andra året i rad bjuder Region Skåne och Lunds universitet in till en digital kunskapsdag kring vilka erfarenheter som gjorts hittills och vad som planeras i framtiden vad gäller stöd till utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i kommuner och regioner.

ons 17 nov 2021
09:00 - 12:00
Digitalt

Kulturella och kreativa uttryck och upplevelser betraktar vi idag som viktiga delar av den svenska ekonomin och våra dagliga liv. Stöd till denna form av uttryck finns genom kulturpolitiska insatser (offentligt stöd i olika former bland annat). Men även den delen av fältet som finansieras privat är viktig - för individer såväl som samhället, i små sammanhang såväl som i stora. Kreatörer och artister som verkar på marknaden har det senaste dryga decenniet stöttats genom olika offentliga utvecklingssatsningar.

Målgrupp

Vi riktar oss till dig som arbetar med regional och kommunal utveckling som tjänsteperson eller politiker samt till forskare med intresse för kulturella och kreativa näringar.

Kunskapsdagen är ett led i Region Skånes strategiska arbete med att främja kulturella och kreativa näringar, där forskning inom Riksbankens Jubileumsfonds Flexitprogram under 2018-2021 ingår.

Innehåll

Dagen utgår från temat ”Offentliga insatser för utveckling av kulturella och kreativa näringar - från politiskt beslut till implementering” och vi ställer oss bl.a. följande frågor:

  • Hur viktiga är kartläggningar av KKN för regionens/kommunens arbete?
  • Hur identifieras och utvecklas de passande stödinsatserna från offentlig sida?

Deltagarna kommer att kunna delta aktivt inför och under dagen genom att bidra med egna erfarenheter och identifierade utmaningar.

Program

9.00-9.10 Introduktion till dagen och en sammanfattning av satsningar inom Region Skåne
Gitte Wille, kulturchef, Region Skåne
Jenny Kornmacher, Region Skånes kulturförvaltning, dagens moderator
9.10-9.30 Aktuellt från kulturdepartementet
Emy Widén och Ulrica Russo, Kulturdepartementet
9.30-9.45 PAUS
9.45-10.15 Utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar – drivkrafter, processer och samspel
Avslutande presentation från ett treårigt forskningsprojekt
Katja Lindqvist, Flexit-forskare, Lunds universitet
10.15-10.30 PAUS
10.30-10.45 Kartläggning av kulturella och kreativa näringar: Presentation av Region Skånes analysmodell
Christian Lindell, Analytiker på Region Skåne
10.45-11.00 Gruppdiskussioner bland deltagarna:
Från kartläggning till strategi och handlingsplan - vad behövs?
11.00-11.10 Presentation av gruppsamtalen
11.10-11.50 Hur ska vi gemensamt arbeta framåt på nationell nivå? Cases och panel
Nationella KKN nätverket
11.50-12.00 Avslutning

 

Konstnär arbetar med en barnteckning på digital ritplatta

Charlotte Rodenstedt är frilansare och skapar videodesign och animationer av barns teckningar till föreställningen "En annan värld" på Malmö Stadsteater. Foto: Emmalisa Pauly

Kontakter

Jenny Kornmacher