Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kurs för konstnärer: Skriv ansökningar, artist statement och cv

Kursen "Skriv bättre presentationer" är till för dig som jobbar som konstnär, konsthantverkare eller kulturutövare, och vill bli bättre på att beskriva dig själv och ditt konstnärliga arbete på ett intresseväckande och tydligt sätt.

mån 31 maj 2021
17:00 - 19:00
Sista anmälningsdag -
mån 24 maj 2021
Digitalt via Zoom

Hur anmäler jag mig?

Anmäl dig senast den 24 maj genom att skicka ett e-postmeddelande till Ulrika Stigbäck.

I ämnesraden skriver du "Anmälan: Kurs i att skriva presentationer".

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som jobbar som konstnär, konsthantverkare eller kulturutövare. Antalet platser är begränsat.

Kursinnehåll Skriv bättre presentationer

Kursen består av två delar:

Del 1 - frågeformulär inför kursen

Del 1 gör du med hjälp av ett frågeformulär som du får före kursen. Du besvarar frågorna genom att analysera en presentation som du har skrivit (tidigare eller inför kursen). Syftet är att du ska kunna relatera kursinnehållet till ditt eget skrivande och din konstnärliga praktik. Då får du ut mer av kursen. Om du dessutom skickar svaren till kursledaren, får hon möjlighet att anpassa kursen efter dina behov.

Del 2 - Tre föreläsningar i Zoom den 31 maj

Del 2 hålls i Zoom, och består av 3 stycken föreläsningar om 30 minuter.

Mellan föreläsningarna får du göra korta skrivövningar.

Det här får du lära dig

  • Mottagaranpassning – det handlar om att skriva så att läsaren förstår och upplever ditt budskap på rätt sätt, det vill säga på det sätt som du vill.
  • Anpassning efter syfte och situation – hur du skriver för att uppfylla syftet med texten, svara på läsarens frågor, och får texten att fungera i sammanhanget.
  • Begriplighet och läsbarhet – därför att obegriplig kommunikation ibland är värre än ingen kommunikation.
  • Tilltal – den relation som skapas mellan dig och läsaren, samt det intryck som läsaren får av dig genom texten.
  • Innehållsurval och avgränsning – hur mycket du behöver skriva och om vad, samt hur det kan kopplas till dig och dina verk.

Vem håller i kursen?

Kursledare är Johanna Jensen. Hon är textkonsult och undervisar i skrivande för konstnärer, samt jobbar med att språkgranska och bearbeta texter åt bland annat muséer, forskare och författare.

Johanna är utbildad på språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet och magisterprogrammet på Konsthögskolan i Stockholm.

Vill du ställa frågor till Johanna får du gärna mejla dem.

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form