Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Möjligheter för samhällsnyttiga och hållbara idéer

I detta Samhällssamtal vill vi lyfta fram socialt entreprenörskap i Örebro län! Vi kommer att presentera en del av stödstrukturen som finns för socialt företagande, föreningsliv och civilsamhälle. En rad olika aktörer som till exempel Leader, Mikrofonden och Postkodstiftelsen finns på plats för att informera och besvara frågor. Även goda exempel från samhällsnyttiga projekt och socialt entreprenörskap kommer att presenteras.

fre 16 feb 2024
09:00 - 12:00
City konferenscenter, Klostergatan 23 Örebro
Sista anmälningsdag -
ons 07 feb 2024

 

Målgrupp

Vi välkomnar sociala entreprenörer, föreningar och deltagare från såväl offentlig som privat sektor, samt idéburna och ideella organisationer. Alla som vill få en inblick i stödstrukturer.

Upplägg

Vi kommer att varva programpunkter med gruppsamtal. Vi hoppas att detta Samhällssamtal ska bli ett startskott för nya samarbeten. Med ett långsiktigt mål att bidra till skapandet av nya sociala innovationer och företag i Örebro län!

Tider

09.00 Fika, mingel & registrering
09.30 Välkomna, Maria Widar, moderator
09.35 Att söka och att arbeta i projekt, Anders Bro, Region Örebro län
09.45 Rådgivning, Johan Larsson, Coompanion Mälardalen
09.55 Lokalt ledd utveckling, Sara Hillersberg, LEADER Mellansjölandet
och Anders Johansson, Lokal utveckling Sverige
10.05 Finansiering inom social ekonomi, Örjan Samuelsson, Mikrofonden Mälardalen
10.15 Diskussion, Maria Widar, moderator
10.30 PAUS med kaffe & macka
10.50 Grannskapsinitiativet, Evelina Båverman Sagar, Postkodstiftelsen
11.00 Arvsfondsprojekt för unga, Daniel Nätterdal, Örebro Skateboard
11.10 Sammanfattande samtal med samtliga talare, Maria Widar, moderator
11.30 Diskussion, Maria Widar, moderator
11.50 Avslutning & utvärdering
12.00 30 minuter eftersnack för den som vill och kan

Moderator

Maria Widar, Maria Widar kommunikation

Arrangörer

Samhällssamtalet arrangeras av Coompanion Mälardalen och Partnerskapet för sociala innovationer på uppdrag av Region Örebro län

Om Samhällssamtalen - social innovation i teori och praktik

  • Samhällssamtalet är en mötesplats för civilsamhället, det offentliga och företag där vi tillsammans fokuserar och identifierar aktuella samhällsutmaningar utifrån våra respektive kunskaper och perspektiv.
  • Samhällsamtalet är en grund för att bygga nätverk, skapa allianser, utveckla samverkansprojekt och ta till vara idéer som är till nytta för medborgare och samhället i stort.
Glada människor runt ett bord i en möteslokal