Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nya vägar till innovativa välfärdslösningar - om offentlig samverkan med sociala företag

Att hitta nya och innovativa sätt att utveckla framgångsrika välfärdslösningar på komplexa samhällsproblem är en viktig uppgift för landets kommuner och regioner. I den omvandling av samhällsstrukturer som vi befinner oss i kan sociala företag visa på nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar i samhället. Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog under 2020 fram handboken Ny väg till innovativa välfärdslösningar, som lyfter konkreta exempel på hur framgångsrik samverkan kan etableras mellan offentlig verksamhet och sociala företag.

ons 24 mar 2021
13:00 - 14:00
Digitalt

Under detta webbinarium får vi ta del av det som lyfts fram i handboken och ett par exempel i den. Det öppnar också upp för ett samtal med olika perspektiv på hur effektiv samverkan kommer till stånd och hur framgångsrika samverkansmodeller kan spridas över landet.

Målgrupp

Vi välkomnar deltagare från såväl offentlig som privat sektor samt idéburna och ideella organisationer med intresse för offentlig samverkan med sociala företag.

Program

13:00 Välkomna!

Hanna Sigsjö, verksamhetsledare Mötesplats Social innovation och moderator för dagen, hälsar välkommen.

Civilsamhällets bidrag till välfärdslösningar

Inledning av Nils Munthe, handläggare Sveriges kommuner och regioner.

Ny väg till innovativa välfärdslösningar

Föreläsning med Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro län och författare till handboken Ny väg till innovativa välfärdslösningar – en handbok om samverkan med sociala företag 

Två exempel från verkligheten 

Effektiv samverkan för en framgångsrik välfärdsproduktion

Samtal med perspektiv under ledning av Hanna Sigsjö. Anders Bro m.fl Nickilina Heikkilä, Nils Munthe/Nils Varg/Annika

14:00 Avrundning och avslut

Arrangörer

Mötesplats Social Innovation, SKR och Örebro universitet 

Landsväg på natten med belysning från körande bilar