Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Regional kulturträff: Nya horisonter från de blå bergen

Varmt välkommen till en heldag vid Ställbergs gruva om att organisera och främja konst och kultur, kanske nya horisonter kan skymtas? En undersökande dag om det kulturella tillståndet i regionen, på teaterscener, i skolbibliotek, runt kulturnämndernas bord och i källarstudions sena timme. Hur kan vi tillsammans närma oss detta tillstånd för att begripa dagens utmaningar och framtida visioner, utifrån respektive erfarenhet av att arbeta för och med konst och kultur.

tis 24 maj 2022
09:30 - 16:30
sön 15 maj 2022
Ställbergs gruva, Gruvvägen 5, 714 92 Kopparberg

Kulturen och konstens villkor utgörs av en komplex väv av politiska beslut, ekonomiska förutsättningar, geografisk plats, kunskap och möjligheten till handling. En väv som skapar förutsättningar för hur det existentiella och det kulturella ges utrymme och till vem det ges utrymme.

Hur kan vi i en orolig tid, tillsammans utforska och arbeta för den ocean av känsloliv som på olika sätt bidrar och bildar berättelser, gestaltningar och kulturella platser i samhället? 

För inblick och erfarenheter från andra regioner och platser har vi bjudit in Asrin Haidari och Sebastian Dahlqvist för att föreläsa och samtala. Asrin var tidigare konstnärlig ledare och curator för Luleåbiennalen och är grundare tillsammans med Emily Falhén av Mint konsthall i ABF-huset i Stockholm. Sebastian är konstnär och verksamhetschef för Medborgarhuset Hägerstensåsen och ordförande för det konstnärsdrivna nätverket Den kollektiva hjärnan.

Varmt välkommen!

Målgrupp

Alla som är intresserade av kulturfrågor och av att bygga platser för kulturen.

Anmälan

Anmäl dig senast 15/5 genom att skicka ett mejl till info@stallbergsgruva.se

Ange om du har några kostallergier, samt om du behöver hämtning och lämning vid Ställdalens tågstation. 

Praktisk info

  • Deltagande är kostnadsfritt.
  • Vi bjuder på vegetarisk lunch och fika!
  • Tåg till och från Ställdalen, meddela oss så ordnar vi med hämtning och lämning vid stationen. För hämtning och lämning gäller följande tåg, ankomst 09.07 och avgång 16.53.

Övriga frågor angående träffen

Skicka e-post till carloscar@stallbergsguva.se eller ring 073 567 60 90

Program

 

09.30

Kaffe och introduktion till dagen, kort presentation av Ställbergs gruvas verksamhet.

10.00 Sebastian Dahlqvist, Medborgarhuset Hägerstensåsen (Stockholm). Arbete och strategi för att förnya ett medborgarhus med hjälp av konstnärliga metoder.
11.00 Asrin Haidari - Om erfarenheter av att organisera Luleåbiennalen, om att arbeta med region Norrbotten som plats, vilka reflektioner har uppstått av att arbeta och samverka över ett geografiskt stort område.
12.00 Lunch
13.00 Gemensamt samtal med Asrin Haidari och Sebastian Dahlqvist om organisering, konstnärliga metoder och strategier för samverkan och konstnärligt främjande.
14.00 Gemensamt samtal och reflektioner i små och stora grupper. Hur kan långsiktiga strategier skapas för att stärka och utveckla kulturplatsens villkor och kulturarbetarens förutsättningar? Hur ser vi på samverkan, konstnärliga metoder och konstnärligt främjande ur ett regionalt perspektiv? Vad och vilka är förutsättningarna för att skapa konstnärliga strukturer, relationer och långsiktighet i Örebro län? Vad ser vi för gemensamma behov och vad önskar vi i framtiden?
16.00 - 16.30 Gemensam reflektion/Avslutning

 

Arrangörer

Ställberg gruva (program), Konstfrämjandet Bergslagen, Örebro konsthall och Region Örebro län

Rödtintad vy från Ställbergs gruva