Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Samhällssamtal: Tillsammans hjälps vi åt att inkludera unga

Välkommen till ett Samhällssamtal där vi lyfter fram inkludering av vår yngre generation i Örebro län! Vi kommer att presentera en del av tidigare genomförda insatser av ett flertal olika aktörer. Vi hoppas att detta Samhällssamtal blir ett startskott för nya samarbeten med ett långsiktigt mål att få en ökad inkludering av unga i länet.

tis 27 aug 2024
09:00 - 12:00
City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro
Sista anmälningsdag -
tis 20 aug 2024

Tillsammans hjälps vi åt att inkludera unga 240827.pdf

Anmälan och kostnad

Anmäl dig senast den 20 augusti.

Seminariet är kostnadsfritt.

Målgrupp

Vi välkomnar deltagare från såväl offentlig som privat sektor, samt idéburna och ideella organisationer. Alla som vill vara med i arbetet att göra vårt samhälle bättre för den yngre generationen.

Program

Vi kommer att varva programpunkter med gruppsamtal. Vi hoppas att detta Samhällssamtal ska bli ett startskott för nya samarbeten med ett långsiktigt mål att få en ökad inkludering av de unga.

Tider

 • 09.00 Fika och registrering
 • 09.20 Välkomna, Maria Widar, moderator
 • 09.25 Läget i länet och några exempel på inkluderingsarbete, Sabri Danesh, Mona Hedfeldt och Maria Lindborg från Region Örebro län
 • 09.50 "Så här gick jag framåt i samverkan med Studieförbund". Unga berättar.
 • 10.10 Diskussion, Maria Widar, moderator
 • 10.20 Mingelpaus med kaffe och smörgås
 • 10.50 RF/SISU Örebro län: Idrotten och de unga
 • 11.10 Tegelbruket Örebro: Ungdomarnas Arena
 • 11.30 Sammanfattande samtal med samtliga talare, Maria Widar, moderator
 • 11.50 Avslutning och utvärdering
 • 12.00 30 minuters eftersnack för den som vill och kan

Frågor

Frågor gällande seminariet kan ställas till anders@coompanion.se efter den 12 augusti 2024.

Arrangörer

Samhällssamtalet arrangeras av Partnerskapet för sociala innovationer och Coompanion på uppdrag av Region Örebro län.

Om Samhällssamtalen

 • Samhällssamtalet är en mötesplats för civilsamhället, det offentliga och företag där vi tillsammans fokuserar och identifierar aktuella samhällsutmaningar utifrån våra respektive kunskaper och perspektiv.
 • Samhällsamtalet är en grund för att bygga nätverk, skapa allianser, utveckla samverkansprojekt och ta till vara idéer som är till nytta för medborgare och samhället i stort.
Glada människor runt ett bord i en möteslokal