Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För bibliotekspersonal: Shared reading med barn och unga (tillfälle 1)

Shared reading med barn och unga är en endagsutbildning både för dig som redan är utbildad läsledare och till dig som vill kunna använda metoden shared reading i ditt läsfrämjande arbete.

ons 15 mar 2023
09:00 - 17:00
Eklundavägen 1, Örebro. Lokal: Gästmatsalen
Sista anmälningsdag -
mån 06 mar 2023

Under dagen utforskar vi texter och läsningar för olika ålderskategorier, tar upp några olika utmaningar som är förknippade med att läsa med målgruppen och påbörjar en gemensam textbank.

Som deltagare får du också prova på att i mindre grupp själv genomföra en shared reading inriktad på barn och unga.

Kursdagen är en svensk variant av den som erbjuds av The Reader och som heter A Little Aloud For Children.

Anmälan

Kursen har snabbt blivit fullbokad, men reservlista finns.

Du som anmält dig men fått förhinder, vänligen meddela återbud så snart som möjligt så kan någon annan få din plats.

Kursledare

Kursledare är Henrik Wig, läsledare och utbildare. Henrik är projektledare för shared reading-projektet Smultronstället och arbetar också på frilansbasis för The Reader.

I höstas publicerades hans bok om shared reading, Litteraturens kraft - erfarenheter av shared reading.

Arrangör

Biblioteksutveckling, Region Örebro län. Utbildningen är en del av Läsfrämjandelyftet, Kulturrådet.

En grupp vuxna läser och pratar om en bok

Foto: Terése Classon Sundh

Kontakter

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek