Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Träff för konsertarrangörer

Arrangerar du konserter i Örebro län? Välkommen till regional träff för konsertarrangörer i samarbete med Hallsbergs jazz- och bluesklubb. Vi kommer prata om Region Örebro läns utlysning av ett stöd till konsertarrangörer med deadline den 15 oktober. Vi kommer diskutera möjliga samarbeten framöver, stöd och deadlines från andra aktörer såsom statliga myndigheter, stiftelser med flera. Givetvis kommer det också finnas utrymme för öppen diskussion och input från er konsertarrangörer till varandra och till regionen.

tor 05 okt 2023
10:00 - 12:00
Hotell Stinsen, Hallsberg
Sista anmälningsdag -
tis 03 okt 2023

Anmälan och kostnad

Träffen är kostnadsfri. Anmäl dig senast den 3 oktober (länk till anmälan publiceras inom kort).

Vi bjuder på något ät- och drickbart, vänligen ange kostpreferenser i anmälan.

Samåkning och reseersättning

Region Örebro län står för resekostnader med kollektivtrafik eller egen bil för dig som reser till träffen från en annan kommun.

Tar du egen bil? Meddela gärna i anmälan om du har plats kvar och vilken sträcka du åker, så förmedlar vi kontakt för samåkning.

Åker du från Örebro finns det fyra platser i regionens bil. Vill du åka med i den anger du även det i anmälan och först till kvarn gäller om de platserna.

Du kommer få besked om du får plats senast den 4 oktober.

Träff i norra länsdelen

Tycker du det borde hållas en träff i norra länsdelen med?

Gärna det! Skicka ditt förslag på tid och samarbetspart kring en sådan träff via e-post till isak.bergstrom@regionorebrolan.se