Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vi kan förändra världen! Läsfrämjande, representation och känsla av sammanhang

Vad är en bokhäxa? Vad menas med att skriva för livet? Varför är det viktigt att komma i tid? Dessa frågor och många fler kommer du att få svar på den 7 maj på Conventum i Örebro. Konferensen bjuder på olika sätt att jobba läs- och språkfrämjande med barn och unga. Vi möter, bland annat, logopederna som började jobba uppsökande, bibliotekskonsulten som blev en bokhäxa och pedagogiklektorn som påstår att molnbullar smakar delikat.

tis 07 maj 2024
08:30 - 16:00
Sista anmälningsdag -
tis 30 apr 2024
Conventum konferens, Olof Palmes torg 1, Örebro

Vi kan förändra världen inbjudan 7 maj 2024.pdf

För vem?

För dig som är intresserad av frågor kring läs- och språkfrämjande samt kultur och hälsa med fokus på barn och unga.

Anmälan och kostnad

Anmäl dig senast den 30 april via anmälningsformulär.

Konferensen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.

Program

8.30

Fika och mingel

9.15

Inledning

Eva Bernsten Bang och Linda Berg Ottoson, Biblioteksutveckling Region Örebro län, hälsar välkomna

9.30

Molnbullar smakar delikat!

Digital föreläsning med Sara Hvit Lindstrand, lektor i pedagogik med inriktning förskola vid Jönköpings universitet. Sara kommer i denna digitala föreläsning berätta om hur pedagoger och forskare
tillsammans skapade aktiviteter utifrån bilderböcker. Vi kommer få ta del av exempel på aktiviteter som möjliggjort för barn att uttrycka sig såväl verbalt som kroppsligt och estetiskt i relation till bilderbokens innehåll, aktiviteter som kan användas till exempel på förskolan eller på bibliotek

10.30

Paus

10.45

KOMiTID

Logopederna Linda Heedman och Johanna Karlhager har genomfört en föräldrautbildning inom projekten Viva språket och Bokstart Örebro län som heter KOMiTID. Syftet är att ge föräldrar kunskap om hur barns kommunikation och språk kan stimuleras i vardag och lek med hjälp av olika strategier och kommunikationssätt. Det har även genomförts en kvalitativ intervjustudie om föräldrarnas upplevelser av utbildningen, vad var resultatet av den? Upplever de att utbildningen har någon inverkan på deras sätt att kommunicera? Ser föräldrarna någon effekt på barnens kommunikation och språk?

11.25

Att skriva för livet och hälsan

Föreläsningen med Anna Lova Rosell, lektor i pedagogik vid Örebro universitet, fokuserar på det reflekterande skrivandet som är en form av skrivande som syftar till självutforskande och som kan bidra till välbefinnande och hälsa. Anna Lova berättar om projektet Att skriva för livet Reflekterande skrivande i Region Örebro Län som genomfördes i samarbete med Kävesta Folkhögskola under hösten 2023, och ger en översikt över den forskning som undersökt hur och varför skrivandet kan bidra till självutveckling och hälsa

12.00

LUNCH

13.00

Bokhäxan - Personliga boktips och lyckobrev

Som bokhäxa får bibliotekarien dela med sig till ungdomar av sin syn på livet och litteraturen i en brevskrivning från hjärtat. På bokhäxan.se fyller respondenten i ett formulär där alla rader börjar likadant. Jag är…
Föreläsning med Eva Selin, bibliotekskonsult, biblioterapiledare och samtalsterapeut

13.50

Exempel från länet

14.30

FIKA

15.00

Skriva för att inkludera

Ett samtal med barn och ungdomsboksförfattaren Ebba Berg som bland annat står bakom den normkreativa serien Barnen i Lyckeskolan. Ebba berättar om hur hon genom att ge möjlighet till identifikation och representation i sina böcker vill bredda normer. Hon ger också en inblick i utmaningen och kraften i att skriva lättläst litteratur för barn och unga.

16.00

Tack för idag!

 

Arrangör

Konferensen arrangeras av Biblioteksutveckling Region Örebro län i samverkan med projekten Läsfrämjandelyftet och Bokstart Örebro län.

Ungdomar samtalar runt ett bord på biblioteket hos Tegelbruket i Örebro

Tegelbruket, Örebro Foto Terése Classon Sundh

Kontakter

Eva Bernsten Bang

Utvecklingsledare: Bibliotek