Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Webbinarium: Cultural planning

Välkommen till webbinarium: Cultural planning som verktyg för utveckling av landsbygd - praktiska tillvägagångssätt, metoder och perspektiv för samarbete på EU-nivå.

tor 21 okt 2021
10:00 - 13:00

Cultural planing tar fasta på kulturens betydelse i samhällsutvecklingen och är en alltmer efterfrågad metod.

Cultural planning skapar samverkan över professionsgränser och kan kopplas till strategiskt arbete inom olika fält, till exempel översiktsplanearbete, näringslivsutveckling, kulturplanering eller visionsarbete. Framförallt är det en metod som bygger på lokalt engagemang och en kartläggning av den lokala platsens kulturella kvaliteter.

Webbinariet ger tillfälle att utveckla perspektiv för samverkansmöjligheter i närtid. Webbinariet är på engelska.

Anmälan

För att delta i webbinariet behöver du anmäla dig. En länk till webbinariet skickas till den e-post du anger i anmälan några dagar innan mötet.

Målgrupp

Politiker och tjänstepersoner som arbetar med utvecklingsfrågor, företrädare för civilsamhälle och social ekonomi, kulturutövare och andra intresserade.

Program

The webinar will be held in English.

10.00 Welcome

Torbjörn Ahlin, Member of the Regional Executive Board, Region Örebro County and REVES board member

10.10 Cultural Planning: The concept

Liz Gardiner, Cultural Planner, Fablevision studios (UK)

10.30 Cultural Planning: Practices in rural areas

  • Tomas Dahlberg, Head of Culture, Laxå municipality (SE)
  • Anders Olson, Director of Studies at Kulturreservatets folkhögskola, Västmanland County (SE)
  • Ana Umbelino, Vice-Mayor of Torres Vedras/A representative of Rama, Torres Vedras (PT)
  • Creative Places Tuam (IR)

11.45 Learning from urban experiences

  • Danish Cultural Institute (DK)
  • 1DLab (FR) (tbc)

12.15 Perspectives: Exploring future initiatives and cooperation

12.45 Conclusions

Anders Bro, Region Örebro County (SE)

Arrangör

Arrangörer är REVES i samarbete Region Örebro län.

REVES och REgion Örebro län logotyper

Cultural planning as a tool for rural development

Practical approaches, methods and perspectives for EU-level cooperation

Thousands of years of human life bear witness of the important contribution of culture when it comes to rethinking places as well as ways of living and working together. Cultural planning takes this potential into account and has become, in recent years, mainly in urban areas an increasingly used instrument for urban regeneration and other processes. It facilitates creative and cross-professional rethinking of local development strategies and policies, but also and above all a reach-out to and involvement of local communities in this kind of processes.

The Covid-19 crisis reinforced calls to reconsider the role of cultural actors – many of them belonging to the social economy or working in close cooperation with the latter - as an important catalyst of participation, cooperation and change in different fields.

REVES, in partnership with Region Örebro County, would like to explore the potential of cultural planning and possibilities for its use also and in particular in rural areas further.

REVES members and other interested organisations are warmly invited to join this webinar which will shed a closer light on the concept of cultural planning and related practices, but also give the occasion to develop concrete perspectives for cooperation on the topic in the near future.

We will circulate the programme of the webinar shortly.