Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Webbsändning SKR: Aktuellt inom kultur och fritid - corona 8 februari

Pandemin innebär fortsatt stora utmaningar på kultur- och fritidsområdet. Kan vi ha öppet eller måste vi stänga och vilka kan konsekvenserna vara när vi finner nya verksamhetsformer via till exempel digitalisering? Vid denna webbsändning kan du ställa frågor och lyssna till SKR:s ledning och experter inom idrott, fritid, kultur och juridik, kommunala och regionala chefer. Vi har också ett samtal med Helene Öberg, statssekreterare.

mån 08 feb 2021
14:30 - 16:00
Digitalt

Medverkande:

  • Staffan Isling, vd, SKR
  • Helena Öberg, statssekreterare hos kultur- och idrottsminister Amanda Lind
  • Mia Wallenskog, förvaltningschef, Falköpings kommun, ordförande Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening
  • Ingrid Printz, Områdeschef Kultur och Bildning, Region Jämtland Härjedalen
  • Johan Larsson, förbundsjurist, SKR
  • Representant för Folkhälsomyndigheten (ej bekräftat)
  • Gunilla Glasare, avdelningsdirektör Tillväxt och samhällsbyggnad, SKR
  • Linda Ahlford, expert kultur och näringsliv, SKR
  • Louise Andersson, expert kultur, SKR
  • Nils-Olof Zethrin, expert idrott och fritid, SKR