Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Befolkningsutvecklingen i Örebro län

Hur många bor vi i länet, i din kommun? Hur har länets och våra kommuners befolkning utvecklats över tid och hur ser en möjlig framtida utveckling ut? Blir vi äldre eller yngre? Den här rapporten handlar om oss människor. Vi som bor här i dag och i framtiden, och de av oss som av olika anledningar kommer lämna oss.

Den här interaktiva rapporten utgör en del av Region Örebro läns arbete med att tillgängliggöra statistik och data för att sprida kunskap om den regionala utvecklingen i vårt län.

Här kan du utforska och ta reda på mer om befolkningsutvecklingen i Örebro län och i din kommun. 
 

Hur har befolkningsutvecklingen i Örebro län påverkats under coronapandemin? Hitta svaret i den här rapporten.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 juni 2021