Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Uppföljning av Östra Mellansverige

Tack vare strukturfonderna ERUF och ESF har vi inom Östra mellansverige möjlighet att skapa ett bättre liv tillsammans. Det här är en gemensam analys för Östra mellansverige, som syftar till att följa upp arbetet med strukturfonderna.

EU satsar på ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, samt för att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. Därför erbjuder de en mängd fonder och program som bland annat regioner kan söka. Två fonder som är viktiga för oss inom Östra mellansverige (ÖMS) är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

Inom ramen för dessa två fonder tar vi inom ÖMS fram ett operativt program för ERUF och en regional handlingsplan för ESF. Så, hur har det gått?

Det här är en socioekonomisk analys som redogör för och följer upp ett urval olika variabler som bedöms viktiga ur ett regionalt utvecklingsperspektiv och för strukturfondsarbetet inom ÖMS.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juni 2021