Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utbyggnad av digital infrastruktur

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband med minst 100 Mbit i sekunden. I oktober år 2022 hade 85% av hushållen i Örebro län tillgång till snabbt bredband, det vill säga minst 100 Mbit i sekunden. Det är en ökning med cirka 3 procentenheter jämfört med samma tidpunkt 2021.

Robust och snabb uppkoppling och smarta digitala tjänster gör livet enklare och tryggare, oavsett hur och var du bor. Du kan lättare hålla kontakten med nära och kära över hela världen. Om du blir sjuk kan du använda digitala tjänster som en del av din behandling. Det öppnar upp möjligheten att jobba eller studera på distans och att starta företag på landsbygden.

Den nationella strategin Ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Region Örebro län har antagit de nationella målen för bredbandsutbyggnaden i vårt län:

  • år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
  • år 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
  • år 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Handlingsplanen Bredband hittar du högst upp på sidan.

Samtal med Andréa Eriksson, utredare, om utmaningarna med att beakta elektronisk kommunikation inom fysisk planering. Vad är de största skillnaderna mot andra planeringsområden? I samtalet beskrivs slutsatserna från den rapport som Andréa har tagit fram under sin tid på Region Örebro län. 

 

Klicka på bilden eller här, för att lyssna på avsnittet. 

webb.jpg

Kontakta Linus Grabö, Bredbandstrateg, Samhällsplanering och utveckling för mer information. 

I oktober 2022 hade omkring 85% av hushållen tillgång till snabbt bredband (minst 100 MB/s), en ökning med cirka 3 procentenheter från 2021, enligt Post- och telestyrelsens kartläggning. Målet är att 95% av hushållen ska ha denna tillgång i alla län, men än så länge uppnår endast Örebro kommun detta.

Största ökningen noteras i Karlskoga, Lindesberg och Örebro samt Kumla. Dock finns det minskningar i två kommuner på grund av omklassificeringar av mobilnätets kapacitet som inte längre anses kunna leverera 100 MB/s. Nedan följer de exakta siffrorna från kartläggningen:

 

Tabellen visar hur många procent av hushållen som har tillgång till snabbt bredband (faktisk hastighet) år 2022 respektive 2023

 

Tillgång till fast bredband

2022

2023

Ökning

Askersund 63,69% 68,98% 5,29%
Degerfors 84,18% 93,68% 9,50%
Hallsberg 68,51% 76,11% 7,60%
Hällefors 75,33% 79,15% 3,81%
Karlskoga 92,29% 92,24% 1,95%
Kumla 80,45% 87,69% 7,23%
Laxå 52,26% 57,79% 5,53%
Lekeberg 73,78% 77,13% 3,34%
Lindesberg 68,67% 71,90% 3,24%
Ljusnarsberg 52,78% 55,43% 2,65%
Nora 73,02% 78,58% 5,56%
Örebro 95,15% 95,95% 0,80%
Örebro län 82,55% 85,61% 3,06%

 

Tabellen visar tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s eller fiber i absoluta närheten 

 

Tillgång till 1 Gbit/s eller fiber

2022

2023

Ökning

Askersund 83,48% 90,99% 7,51%
Degerfors 93,13% 98,13% 5,00%
Hallsberg 88,96% 94,51% 5,55%
Hällefors 91,05% 93,52% 2,47%
Karlskoga 96,73% 99,11% 2,37%
Kumla 95,95% 98,43% 2,49%
Laxå 80,90% 89,72% 8,82%
Lekeberg 91,09% 97,25% 6,16%
Lindesberg 85,71% 93,92% 8,21%
Ljusnarsberg 77,19% 91,06% 13,87%
Nora 95,32% 97,22% 1,89%
Örebro 98,78% 99,40% 0,62%
Örebro län 86,71% 91,67% 4,96%

 

Du kan få projektstöd för att bygga bredbandsnät på landsbygden. Det kan vara en grupp personer som bor på landsbygden som bildar en förening som sedan söker stödet och bygger bredbandsnätet. Det kan också vara kommunen, ett kommunalt bolag eller ett privat företag. Du söker både stöd och utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Ansökan handläggs av länsstyrelsen.

Kontakter

Linus Grabö

Bredbandsstrateg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 februari 2024