Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hur skapar vi en inkluderande arbetsmarknad för unga som varken arbetar eller studerar?

Idag finns det drygt fem tusen unga människor i Örebro län som varken arbetar eller studerar. Varför gör de inte det? Vilka är de och hur kan vägen till arbetsgivarna se ut? Partnerskapet för sociala innovationer bjuder in till samhällssamtal för att hitta nya samarbeten och nya gemensamma lösningar.

ons 06 okt 2021
15:00 - 17:00
mån 20 sep 2021
Digitalt

Samtalet är kostnadsfritt och sänds digitalt via Zoom.

Du anmäler dig senast den 20 september. Din anmälan behövs för att kunna förbereda gruppindelningar.

Du som anmält dig får en länk till webbinariet i din e-post några dagar innan den 6 oktober.

Program

Unga som varken arbetar eller studerar, vilka är de och varför finns de inte i arbete eller studier?

  • Vad vet vi om den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar, nationellt och i Örebro län?

Linnéa Hedkvist, utvecklingsledare Region Örebro län

Inkludering och diskriminering

  • Vad säger lagen om hur vi aktivt kan förebygga diskriminering i arbetslivet? Hur kan detta användas som en metod på arbetsplatser?

Caroline Daly, verksamhetsansvarig Örebro rättighetscenter

Vägen till arbetsgivarna

  • Vad påverkar arbetsgivares synsätt på arbetslösa från utsatta grupper? Hur kan förutsättningarna förbättras för en mer inkluderande arbetsmarknad? I rapporten Vägen till arbetsgivarna finns många lärdomar och framgångsfaktorer.

Lena Strindlund, Fil. Dr och verksamhetsutvecklare på Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Gruppsamtal

Efter föreläsningarna sker samtal i mindre grupper utifrån föreläsningarnas teman.

Om samhällssamtalet

Samhällssamtalet arrangeras av organisationer i samverkan inom ramen för Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

Samhällssamtalet är avsett att vara en mötesplats för det offentliga, företag och civilsamhälle där vi tillsammans fokuserar och identifierar aktuella samhällsutmaningar utifrån våra respektive kunskaper och perspektiv.

Samhällssamtalet ska utgå från reella behov samt ha en stark koppling till användare. Samhällssamtalet är en grund för att bygga nätverk, skapa allianser, utveckla samverkansprojekt och ta till vara idéer som är till nytta för medborgare och samhället i stort.

Samhällssamtal 6 oktober kl 15-17