Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Infoträff: Sociala företag - från kommunal verksamhet till företag!

En unik möjlighet för tjänstepersoner och politiker att lyssna till tre goda exempel; Karlskrona sociala arbetskooperativ (KASAK), Arbetsmarknadsenheten i Kumla kommun och hur Lekebergs kommun omvandlat ett kommunalt hunddagis till socialt företag.

tor 07 apr 2022
10:00 - 12:00
ons 06 apr 2022
Digitalt via Zoom

Anmälan

Anmäl dig via e-post till Isabel Suarez senast den 6 april. Vi ses digitalt, du får en Zoom-länk efter att du anmält dig.

Målgrupp

Tjänstepersoner på kommuners arbetsmarknadsenheter och näringslivsenheter, inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, politiker och andra intresserade.

Inbjudan

Inbjudan till infoträff om sociala företag 7 april 2022_.pdf

Programpunkter

10.00 -10.05 Inledning

Anders Johansson, Coompanion Mälardalen, verksamhetsledare, hälsar alla välkomna.

10.05-10.50 KASAK - vår resa från kommunal verksamhet till socialt företag

Thomas Lundahl, styrelseordförande och Dan Johansson, verksamhetsledare på Karlskrona sociala arbetskooperativ (KASAK), - en verksamhet som sedan 2015 står på egna ben.

11.00-11.30 Från projekt till socialt företag i Kumla kommun

Representanter från Arbetsmarknadsenheten Kumla kommun och projektdeltagare.

11.30-11.50 ”Äntligen ett socialt företag i Lekeberg!” - omvandling från kommunalt hunddagis till socialt företag

Maria Comstedt, näringslivskoordinator i Lekebergs kommun

11.50-12.00 Diskussion och avslutning

Arrangör

Coompanion Mälardalen arrangerar träffen på uppdrag av Region Örebro län.