Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Att agera tillsammans i hanteringen av samhällsutmaningar

Hur interagerar olika samhällsaktörer för att tillsammans identifiera behov och utveckla lösningar? Politiker och tjänstepersoner i offentlig sektor, civilsamhälle samt arbetsgivare och andra intresserade är välkomna till framtidsinriktade, inspirerande och kreativa samhällssamtal på temat att möta samhällsutmaningar tillsammans!

ons 26 maj 2021
16:00 - 18:00
Sista anmälningsdag -
fre 21 maj 2021
Digitalt via Zoom

Jag vill vara med, hur gör jag?

Samtalet är kostnadsfritt och sänds via Zoom.

Du anmäler dig senast den 21 maj. Din anmälan behövs för att kunna förbereda gruppindelningar.

Du som anmält dig får en länk till Zoom i din e-post den 24 maj.

Program

16.00 Inledning

Innovativ samverkan i Sverige

Malin Lindberg, professor vid Luleå Tekniska universitet, introducerar temat och lyfter särskilt fram innovativ samverkan för arbetsinkludering utifrån ett aktuellt FORTE-finansierat forskningsprojekt.

För ett innovativt, hållbart och attraktivt Västerbergslagen

Petra Holmlund, kommunikatör och projektledare på Samarkand 2015 berättar om ett unikt samarbete i bolagsform i Ludvika och Smedjebacken som samlar ett 50-tal aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

16.45 Gruppsamtal

I anmälan väljer du vilket av gruppsamtalen du vill delta i. Via anmälningslänken finns mer information om varje samtal.

1. Hur tar vi vara på civilsamhällets engagemang?

I projektet CROSS skapar vi tillsammans en modell för hälsofrämjande och proaktiv samverkan mellan kommuner, närsjukvård och civilsamhälle. Sektorernas olika utgångspunkter kan skapa hinder i samverkan men är också möjliggörare för alternativa arbetssätt. Vad behövs för att vi ska kunna ta vara på det lokala civilsamhällets engagemang och fria vilja att agera kring samhällsutmaningar? Johanna Ek är projektledare i Region Örebro län.

Samtalsledare: Johanna Ek

2. Gör skillnad för barn i ekonomisk utsatthet!

Nära tolv procent av alla barn 0-17 år i Örebrolän lever i ekono-misktutsatta hushåll, vilket innebär en ökad risk för sjukdom och psykisk ohälsa. Hur kan vi samverka för att möta effekterna av barnfattigdom i länet och på vilket sätt kan vi göra strukturella förändringar utifrån allas lika värde? Maria Lindborg genomför på regionens uppdrag en förstudie kring barnfattigdom i länet.

Samtalsledare: Maria Lindborg

3. Landsbygden behöver eldsjälar – vad behöver eldsjälarna för att orka?

Alf Wikström har under många år varit en av Bredsjös eldsjälar, en ständig pådrivare för arbete, kultur och livskraftiga näringar i Hällefors med omnejd. Vad behöver landsbygdens eldsjälar för att orka i längden? Hur kan vi hjälpas åt att stötta lokal utveckling?

Samtalsledare: Alf Wikström

4. Vem skapar en fungerande delningsekonomi?

För att möta klimatutmaningarna behöver vi göra något åt våra konsumtionsmönster. En väg framåt är att främja en ekonomi där vi delar på våra tillgångar. Uppdraget är dock ingens – medan ansvaret är allas. Så hur kommer vi igång med delningsekonomiska initiativ i Örebro län? Andreas Sävenstrand är miljöstrategpå Örebro kommun.

Samtalsledare: Andreas Sävenstrand

17.30 Uppsummering och framåtblickar

Dagens moderator Anders Hagman tillsammans med Malin Lindberg och samtalsledarna.

Moderator

Samtalet modereras av Anders Hagman, Svenska kyrkan Västerås stift.

Arrangörer

Coompanion, Svenska kyrkan, Örebro kommun, Örebro universitet, Region Örebro län samt Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

Om samhällsamtalen

Samhällssamtalet arrangeras av organisationer i samverkan inom ramen för Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

Samhällssamtalet är avsett att vara en mötesplats för det offentliga, företag och civilsamhälle där vi tillsammans fokuserar och identifierar aktuella samhällsutmaningar utifrån våra respektive kunskaper och perspektiv.

Samhällssamtalet ska utgå från reella behov samt ha en stark koppling till användare. Samhällssamtalet är en grund för att bygga nätverk, skapa allianser, utveckla samverkansprojekt och ta till vara idéer som är till nytta för medborgare och samhället i stort.

Glada människor runt ett bord i en möteslokal