Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Webbinarium: Hur bygger vi en ökad tillit i välfärden?

Tillit är den goda sammanhållande kraften mellan människor. I ett tillitsfullt klimat kan kompetens och kreativitet tillvaratas och grunden för ett öppet, demokratiskt samhälle växa fram. Politiker och tjänstepersoner i offentlig sektor, civilsamhälle samt arbetsgivare och andra intresserade är välkomna till samhällssamtal på temat tillit och tilltro till välfärden och välfärdens tjänster!

mån 19 apr 2021
15:00 - 17:00
Digitalt via Zoom

Jag vill vara med, hur gör jag?

Du deltar genom att klicka på länken till webbinariet. Ingen föranmälan behövs.

Webbinariet är kostnadsfritt, teckenspråkstolkas och sänds via Zoom.

Innehåll

Några frågor som kommer att belysas under samhällssamtalet är:

  • Varför är tillit viktigt för personer i behov av välfärdens tjänster?
  • Vad behöver utvecklas hos våra offentliga aktörer för att öka tilltron och tilliten till välfärdens tjänster?
  • Vad kan man göra för att stärka tilliten i en organisation eller myndighet?
  • Vad innebär tillitsbaserad styrning?

Samtalspanelen kommer dela med sig av olika perspektiv och kunskap kring ämnet. Du kommer ha möjlighet att ställa frågor via chattfunktionen Q&A.

I samtalspanelen deltar

Anna Lexelius, Förbundschef i Samordningsförbundet Östra Södertörn, tidigare huvudsekreterare i Tillitsdelegationen

Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin, tidigare förbundsordförande för Verdandi och representant i referensgruppen som följde utarbetandet av förslaget till ny socialtjänstlag

Monika Berg, docent och lektor i sociologi och verksam som forskare inom miljösociologi vid Örebro universitet. Bedriver även forskning om välfärdsstatens organisering och dess inverkan på förtroendeskapande processer

Moderator

Samtalet modereras av Lisa Örnéus, Finsam Lekeberg-Örebro.

Arrangörer

Finsam Lekeberg-Örebro, Stiftelsen Activa, Verdandi, Örebro universitet, Region Örebro län samt Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

Om samhällsamtalen

Samhällssamtalet arrangeras av organisationer i samverkan inom ramen för Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

Samhällssamtalet är avsett att vara en mötesplats för det offentliga, företag och civilsamhälle där vi tillsammans fokuserar och identifierar aktuella samhällsutmaningar utifrån våra respektive kunskaper och perspektiv.

Samhällssamtalet ska utgå från reella behov samt ha en stark koppling till användare. Samhällssamtalet är en grund för att bygga nätverk, skapa allianser, utveckla samverkansprojekt och ta till vara idéer som är till nytta för medborgare och samhället i stort.

Glada människor runt ett bord i en möteslokal

Foto: Fauxels/Pexels