Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Webbinarium: Sociala företag, samverkan och samhällsutmaningar

I alla kommuner finns det samhällsutmaningar. I det här samhällssamtalet får du höra några kommuner berätta om hur sociala företag möter samhällsutmaningar lokalt, och hur samverkan mellan de sociala företagen och kommunerna ser ut. I den efterföljande paneldiskussionen diskuteras bland annat stödstrukturerna för sociala företag och du har möjlighet att ställa frågor om socialt företagande och samverkan.

tor 16 jun 2022
15:30 - 17:00
Sista anmälningsdag -
ons 15 jun 2022
Digitalt via Zoom

inbjudan samsamtal 16 juni.pdf

Anmälan

Skicka mail till johan.larsson@coompanion.se senast 15 juni
OBS! Ange: Namn, organisation/företag

Zoom-länk skickas efter anmälan.

Målgrupp

I detta samhällssamtal vill framför allt involvera näringslivschefer/utvecklare, upphandlare/beställare, arbetsmarknadsenheter, politiker, sociala företag och andra som vill veta mer om socialt företagande och hur vi tillsammans kan möta våra gemensamma samhällsutmaningar.

Program

Goda exempel från två kommuner

Sofia Olsen, näringslivschef, Lekeberg kommun och Linda Melander, näringslivssamordnare, Tierps kommun, berättar om deras kommuners arbete med socialt företagande.

Paneldiskussion

Efter presentationerna följer en diskussion och frågestund med en panel bestående av representanter från Lekebergs och Tierps kommun, Region Örebro län, Coompanion och Mikrofonden.

Moderator

Maria Widar, Maria Widar kommunikation

Om Samhällssamtalen

  • Samhällssamtalet arrangeras av organisationer i samverkan inom ramen för Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.
  • Samhällssamtalet är avsett att vara en mötesplats för det offentliga, företag och civilsamhälle där vi tillsammans fokuserar och identifierar
    aktuella samhällsutmaningar utifrån våra respektive kunskaper och perspektiv.
  • Samhällssamtalet ska utgå från reella behov samt ha en stark koppling till användare.
  • Samhällssamtalet är en grund för att bygga nätverk, skapa allianser, utveckla samverkansprojekt och ta till vara idéer som är till nytta
    för medborgare och samhället i stort.