Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Webbinarium: Vad är social innovation?

Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till invånarna. Partnerskapet för sociala innovationer bjuder in till samhällssamtal för att samtala om nya gemensamma lösningar på tre olika samhällsutmaningar.

tis 19 apr 2022
15:00 - 17:00
Sista anmälningsdag -
fre 08 apr 2022
Digitalt via Zoom

Samtalet är kostnadsfritt och sänds digitalt via Zoom.

Anmäl dig senast den 8 april genom att skicka e-post till Johan Larsson. Ange: Namn, organisation/företag samt val av temagrupp (1, 2 eller 3). Din anmälan behövs för att kunna förbereda gruppindelningar.

Zoom-länk till webbinariet skickas till din e-post efter anmälan.

Program

Inledning

Anders Bro, Region Örebro län

Föredrag

Malin Lindberg, Luleå Tekniska Universitet (LTU)

Tre samhällssamtal med olika teman

  1. Hur kan sociala innovationer bidra till landsbygdsutveckling?
  2. Hur kan sociala innovationer förebygga ofrivillig ensamhet?
  3. Hur kan kultur och social innovation stärka varandra?

Sammanfattning

Anders Bro/Malin Lindberg

Om samhällssamtalet

Samhällssamtalet arrangeras av organisationer i samverkan inom ramen för Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

Samhällssamtalet är avsett att vara en mötesplats för det offentliga, företag och civilsamhälle där vi tillsammans fokuserar och identifierar aktuella samhällsutmaningar utifrån våra respektive kunskaper och perspektiv.

Samhällssamtalet ska utgå från reella behov samt ha en stark koppling till användare. Samhällssamtalet är en grund för att bygga nätverk, skapa allianser, utveckla samverkansprojekt och ta till vara idéer som är till nytta för medborgare och samhället i stort.

Vad är social innovation? Föreläsning och samhällssmtal x 3 19 april kl 15.00-17.00