Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Energi- och klimatdagen

Varje år arrangerar vi Örebro läns energi- och klimatdag tillsammans med Länsstyrelsen. Här hittar du information om de senaste årens energi- och klimatdagar.

Nio bilder på människor som minglar, föreläser, skrattar, fikar och pratar med varandra

År 2023 hade konferensen tema konsumtion.

Program

Frukostmingel: Länsstyrelsen bjuder på frukost.

Välkomna: Moderator Sofia Sjöström hälsar välkomna.

Inledningstal: Lena Rådström Baastad, landshövding, och Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande.

Aktiviteter i energi- och klimatrådet: Medlemmar i Örebro läns energi- och klimatråd berättar om aktuellt inom rådet.

Framgångsrikt arbete med Klimatlöften i Västra Götaland: Lise Nordin, Västra Götalandsregionen, Svante Sjöstedt, Länsstyrelsen Västra Götaland och Anna Cederqvist, Vara kommun.

Var finns pengarna för klimatinsatser? Åsa Ödman, klimatstrateg, Länsstyrelsen i Örebro län.

Kunskap, hopp och handling: Omställning mellan teknik och beteende
Nina Wormbs, professor i teknikhistoria KTH.

Lunch. Länsstyrelsen bjuder på gemensam lunch. 

Positiva framtidsbilder: Hur (bra) kan vår framtid se ut 2050 när vi nått klimatmålen? Katja Hagström, Fil Dr i Miljövetenskap, Region Örebro län.

Örebro ByggRetur – gott exempel. Lars Nährström, ansvarig Örebro byggretur, Örebro kommun.

Svenska kyrkan – gott exempel. Sara Bronner, Svenska kyrkan.

Klimatneutrala Örebro 2030. Sara Andersson, Örebro kommun. 

Avslutning

Under energi- och klimatdagen 2022 diskuterades bland annat energiförsörjning och vilka lösningar som finns framöver samt hur kommuner kan vara en del i lösningen.

Klimatkommunerna delade sina erfarenheter kring vilka åtgärder som ger mest effekt för minskad klimatpåverkan. Vi diskuterade även hur klimatpåverkan från livsmedel kan minska.

Dagen rymde också nuläge och statistik från energi- och klimatprogrammet, samt trevliga kolleger att prata med vid fikat och lunchen.

Se filmen från Energi- och klimatdagen 2022

Den 19 november 2021 genomfördes Örebro läns årliga energi- och klimatdag. Hållbarhet var nyckelbegreppet och budskapet var att vi alla behöver arbeta tillsammans för att ta framtidssäkra beslut och nå en klimatneutral och resurseffektiv energiförsörjning och ett fossilfritt samhälle. 

Det krävs tillit och mod, både inom näringsliv och offentlig sektor, för att få igenom en förändring. Alla kan göra sin del och utmaningarna är stora, men inte omöjliga. Nu krävs fler gemensamma insatser för att kunna nå klimatmålen till år 2030. 

Tack vare våra fem insatsområden kan vi skapa samarbete och samverkan mellan regionala aktörer: 

 • Fossilfria resor och transporter
 • Robust och förnybart energisystem
 • Klimatneutrala och energieffektiva företag
 • Effektiv och klimatneutral bebyggelse
 • Klimatneutral produktion och konsumtion

Det är områden där det finns regional och lokal rådighet och områden där insatser kan ha stor effekt för att minska länets klimatpåverkan. 

Tillsammans förbereder vi oss för framtiden!

Nio bilder på människor som minglar, föreläser, skrattar, fikar och pratar med varandra

”Tid i förändring” var temat för Örebro läns energi- och klimatdag 2020 som genomfördes den 13 november. Och förändringen märktes också i att konferensen detta år sändes digitalt med alla föredragshållare och deltagare på distans.

Thérèse Hjelseth, chef för Energikontoret Region Örebro län, inledde konferensen. Hon poängterade att det krävs tillit och mod, både inom näringsliv och offentlig sektor, för att få igenom en förändring. 

Coronasituationen har gett oss ett möjlighetsfönster, menade Thérèse Hjelseth. Nu har vi chansen att påskynda den gröna omställningen och det gör vi inte bara med hjälp av ny teknik, utan genom att förändra vår konsumtion och våra livsmönster.

- När vi väl har bestämt oss för att förändra, då går det fort. Det är dags att bestämma oss för omställning nu, för nu är det bråttom, sa Thérèse Hjelseth.

Program

 • Pernilla Hagbert, KTH: Från scenarier till förändring: hur framtidsscenarier och vetenskapliga resultat kan bli till kapacitet för omställning på lokal och regional nivå.
 • Camilo Tapia, Power2U: Möjligheter för ett flexibelt och förnybart energisystem.
 • Mikael Höök, Uppsala universitet: Energisäkerhet kring förnybar energi – globala perspektiv och utmaningar.
 • Jan-Erik Olsson, Eon: Elnätet – en möjliggörare för energiomställningen.
 • Emil Eriksson, Energikontoret Mälardalen: Solkartor – en möjlighet för kommuner att främja solelinvesteringar.
 • Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (C): Energi och solel – vad ser vi i framtiden?
 • Örebro läns solcellshjältar koras (film)
 • Staffan Laestadius, KTH: Omställning i Sverige – strukturomvandling och en ny grön giv.

EK-dagen 2023: Katja Hagström

EK-dagen 2023: Örebro byggretur

EK-dagen 2023: Svenska kyrkan

EK-dagen 2022 (sammanfattning)

Ikonmönster för Energi- och klimatprogrammet

Kontakter

Irina Hallor

Utvecklingsledare Energi- och klimatprogrammet

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 februari 2024