Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Energi- och klimatpriset

Örebro läns energi- och klimatpris delas ut varje år i kategorierna Årets föredöme/inspiratör inom näringsliv eller ideell sektor samt Årets föredöme/inspiratör inom offentlig sektor.

Vinnare av energi- och klimatpriset 2019

På bild, från vänster: Viktor Olsson, Melins fastigheter; Torbjörn Ahlin, regionråd, Region Örebro län; Mia Carlén, moderator; Maria Larsson, landshövding Länsstyrelsen Örebro län; Roger Sixtensson, Lindesbergsbostäder

 

Priset delas ut till personer eller organisationer som genomfört åtgärder eller utvecklat produkter/tjänster som lett till minskad klimatpåverkan, minskad energianvändning eller ökad användning av förnybar energi.

Vi står bakom

Bakom priset står Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. Vinnare utses av Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd. 

 

Vinnare av 2019 års pris

Årets föredöme/inspiratör inom näringsliv eller ideell sektor: 
Melins fastigheter och Ica Maxi Kumla

Juryns motivering: "Melins fastighetsförvaltning AB har tillsammans med Maxi Ica stormarknad Kumla visat prov på ett bra systemtänk kring energi och miljöfrågor där energi som inte används kan nyttjas. Tillsammans möjliggjorde de att värme från livsmedelsbutikens kylanläggning kunde återvinnas i hyresfastigheter. Vidare har de spridit sina resultat och erfarenheter till andra. De visar vägen framåt där fastighetsägare och hyresgäster tillsammans kan göra mer för en hållbarare värld."

Även nominerade: Solel i Bergslagen

 

Årets föredöme/inspiratör inom offentlig sektor: Lindesbergsbostäder AB

Juryns motivering: "Lindesbergsbostäder AB har under 2019 färdigställt flera träbyggnationer (Kvarteret Gåsen, Bergsparken och Golfhusen) i olika stilar. Att bygga i trä är verkligen i tiden men är långt ifrån ett självklart val i svenska kommuner idag. Med detta modiga val av material har Lindesbergbostäder visat att bygga i trä inte kostar mer än att bygga i betong och stål, de har visat att träbyggnader kan se ut på olika sätt för att passa in i olika stadsmiljöer och framförallt har valet av material gett flera klimatvinster. Trä är det enda byggnadsmaterialet som är förnybart. Att bygga trähus innebär radikalt lägre koldioxidutsläpp än traditionellt byggande."

Även nominerade: Karlskoga kommun

Kontakter

Linda Svensson

Utvecklingsledare klimatstrategi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 januari 2021