Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För dig som arbetar med IKE (interkommunal ersättning) och skolbidrag

Gymnasiesamverkan i Örebro län har en gemensam databas som heter GY IKE Region Örebro län. Databasen genererar ekonomiska underlag för utbetalning av interkommunala ersättningar och bidrag till fristående gymnasieskolor. GY IKE används även för planering och uppföljning på lokal och regional nivå.

I databasen finns alla folkbokförda ungdomar i länet som studerar i en gymnasieskola och gymnasiesärskola i dag. Där finns även de som inte har slutfört en gymnasieutbildning och som är aktuella för det kommunala aktivitetsansvaret, KAA.

GY IKE används för att kunna följa elevernas rörelser och sammanställa rapporter för ekonomiska underlag som följer interkommunala ersättningar och bidrag till fristående gymnasieskolor. Detta innebär att alla kommuner i Örebro län, Sydnärkes Utbildningsförbund och alla fristående huvudmän med gymnasieelever hemmahörande i länet ska arbeta i databasen GY IKE Region Örebro län. Även ansvariga för det kommunala aktivitetsansvaret kan använda databasen i sitt arbete.

Support och stöd

Josefine Lassuri

Systemansvarig Regional Samverkan

IKE / Elevplacering

Heidi Juliusson

Skoladministratör

KAA

Alphonse Nshimiyimana

IKE/Elevplacering

Annika Hagsten

Administratör

KAA

Anna Åsling

IKE / Elevplacering

Marie Persson

Handläggare ekonomi

IKE/Elevplacering

Funktionsbrevlåda

IKE/Elevplacering

Johanna Ågren

Handläggare

IKE/Elevplacering

Cecilia Berglöf

Förvaltningsekonom

KAA

Jenny Torby

IKE/Elevplacering

Carina Almgren

Administratör

IKE/Elevplacering

Ann Torstensson

Ungdomssamordnare

IKE/Elevplacering

Andreas Lundholm

Skolchef

KAA

Catrine Lundberg

IKE/Elevplacering

Lena Boskär-Lööf

Strateg

IKE/Elevplacering

Katrin Winqvist

Administratör

KAA

Victoria Bergström

IKE/Elevplacering

Anne Virtanen

Skoladministratör

KAA/Askersund
KAA/Hallsberg

IKE – utbetalning från Örebro kommun

Liselotte Nöjd

Ekonom

IKE – inbetalning till Örebro kommun
Karolinska gymnasiet

Åsa-Karin Söderlund

Administratör

Karolinska gymnasiet

Andreas Gustafsson

Planerare

Rudbecks-gymnasiet

Birgitta Ivhall

Administratör

Tullängs-gymnasiet
Virginska gymnasiet

Lisbeth Lundh-Larsson

Administratör

KAA

Berka Nilsson

Arbetskonsulent

KAA

Gabriella Atterstål

Arbetskonsulent

KAA

Kristin Jirénius

Arbetskonsulent

KAA

Marie Carzties

Arbetskonsulent

KAA

Nurhan Erten

Arbetskonsulent

KAA

Rickard Johansson

Arbetskonsulent

KAA

Sara Bäck

Socialpedagog

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 april 2022