Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen. Lagen kommer att ställa krav på att kommuner samverkar och väger in arbetsmarknadens behov när utbildningar inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå planeras, dimensioneras och erbjuds. Skolverket har i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag som stöd för huvudmäns planering, dimensionering och erbjudande av utbildning.

Läs mer här.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 december 2022