Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regeländringar inom skolområdet

Publicerad: 2022-12-21 13:47

Här hittar du information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Vi berättar också om ändringar i läroplaner här. Datumen anger den tidpunkt då en ändring ska börja tillämpas.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 december 2022