Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Resultat och inspiration från #vägled

Publicerad: 2022-05-02 14:42

I det här dokumentet har vi samlat resultat, metoder och arbetsmaterial som vi använt och tagit fram i projekt #vägled. Vi vill dela med oss av våra lärdomar och inspirera andra till att använda sig av lyckade arbetssätt och metoder för att stärka vägledningen.

Om #vägled

Projekt #vägled är en satsning på vägledning som Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland och Norrköpings kommun ligger bakom. Syftet med projektet har varit att skapa och stimulera hållbara och mer strukturerade former för vägledning av studie- och yrkesval på lokal och regional nivå.
Satsningen finansieras av Europeiska socialfonden.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 maj 2022